กระแสพระสังฆราชใหม่ที่ชื่อ คุณพ่อวีระ อาภรณ์รัตน์ ยังคงมาแรง และในบรรดาพระสงฆ์ที่มีชื่อเหมือนกันมี 3 องค์ คือ “องค์ชายใหญ่- องค์ชายกลาง- องค์ชายเล็ก”

“เพื่อนสงฆ์” ได้พูดคุยกับ “ชายใหญ่และชายกลาง” ที่มีชื่อเดียวกันอีก 2 องค์

“พี่ใหญ่” คุณพ่อเปาโล วีระ เจนผาสุก อายุ 85 ปี คณะซาเลเซียน บวชมาได้ 54 ปี พักอยู่บ้านของคณะที่หัวหมาก วันนั้นผมขอพูดคุยทางโทรศัพท์ ถึงความรู้สึกของ “คนชื่อเหมือน” กัน ในฐานะคนชื่อ “วีระ” เหมือนกันก็ดีใจซิ...เชียร็เค้าอยู่แล้ว เขาเหมาะสมแล้ว ทำงานคำสอนดีมาก

อายุบวช 55 ปี มากกว่าอายุของคุณพ่อวีระ อาภรณ์รัตน์ หนึ่งปี และเป็นคนวัดสามเสนเหมือนกัน

“พ่อมีความยินดีมากที่คุณพ่อวีระ อาภรณ์รัตน์ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราช ถือว่าเป็นเกียรติยศที่ท่านสมควรจะได้รับ คุณพ่อทำงานให้พระศาสนจักรเรื่องคำสอนเจริญก้าวหน้าขึ้นมาก เป็นรางวัลที่เหมาะสมที่พระสันตะปาปาทรงมอบให้ ผมขอร่วมยินดีและสวดภาวนาขอพระอวยพรให้ท่านได้ทำหน้าที่ให้ดำเนินไปด้วยดี ร่วมโมทนาคุณพระเป็นเจ้าด้วย”

“ผมเป็นโรคไตมาหลายปีแล้ว แต่มาปีนี้ต้องไปฟอกไตอาทิตย์ละ 2 ครั้ง มันเหนื่อยมาก”

วันที่ผมสัมภาษณ์นั้นเป็นวันที่ฟอกไตมาได้ 5 ครั้ง และน้ำเสียงของคุณพ่อรู้สึกเหนื่อยและเริ่มจำชื่อผู้สัมภาษณ์ไม่ได้แล้ว

“ในวันบวชผมคงไปร่วมไม่ได้ คงได้แต่สวดภาวนาและขอพระพรจากพระเป็นเจ้าให้ท่าน”

“พี่รอง” คุณพ่อมีคาแอล วีระ ผังรักษ์ สังฆมณฑลจันทบุรี อายุ 68 ปี บวชมาได้ 41 ปี ปัจจุบันทำงานอยู่ที่บ้านเด็กพัทยา ชลบุรี

“องค์ชายเล็ก” ได้เป็นพระสังฆราช ในฐานะที่มีชื่อเหมือนกัน ก็ดีใจเป็นพิเศษกว่าธรรมดา และก็คิดว่าสมควรและเหมาะสมดีแล้ว”

“ขอร่วมยินดีกับองค์ชายเล็ก ให้มีความสุข มีความเข้มแข็ง และมีคนรัก คนที่ช่วยเหลือ ให้เข้มแข็ง และสู้ๆ”

“ตอนแรก ก็รู้สึกว่าเป็นม้ามืดเหมือนกัน!”

“มีคนโทรเข้ามือถือมาร่วมแสดงความยินดีกับผมหลายคนเหมือนกัน และมีคนที่เป็นญาติของพระสังฆราชใหม่ โทรมาร่วมยินดีกับผม”

ผมเป็นคนเดือนธันวาคมคือ เกิดวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ.1941

ล้างบาปวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ.1941

บวชเป็นพระสงฆ์วันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 1968

วันที่ 24 ธันวาคม ไม่รู้จะเป็นวันอะไร...?

พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน เกิดวันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ.1955 เป็นคนโตสุดในครอบครัว มีน้อง 11 คน เข้าบ้านเณรตอนอยู่ชั้น ป. 4 ค.ศ.1965 บวชเป็นพระสงฆ์วันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ.1981 ได้รับประกาศแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2009 เวลา 18.00 น.

ส่วนคุณธีระ กิจบำรุง ถือว่าเพียงแค่ใกล้เคียง!