ประวัติครอบครัว

 • เกิดวัันที่ 19 มกราคม ค.ศ.1933
 • เป็นบุตรของเจมส์ ชำนิ พิมพิสาร และวินิเฟรด สุภา พิมพิสาร
 • เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 4 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 1 คน
 • เป็นสัตบุรุษอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ
 • ภูมิลำเนา เลขที่ 12  ซอยไวตี ถนนสีลม กรุงเทพฯ

การศึกษา

 • เรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก กรุงเทพฯ จบชั้นประถมศึกษา
 • ค.ศ.1950 เรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ จบชั้นมัธยมศึกษา
 • ค.ศ.1954 ศึกษาต่อที่ St. Clement's College เมือง Iloilo ประเทศฟิลิปปินส์
 • ศึกษาต่อสามเณราลัยอิมมาคูเลต คอนเซปชัญ เมืองเซนต์หลุยส์ รัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา
  จบวิชาปรัชญา ค.ศ.1957 และวิชาเทววิทยา ค.ศ.1959
 • ค.ศ.1979 ศึกษาเพิ่มเติมที่สถาบัน East Asian Pastoral Institute (EAPI) มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

กระแสเรียก

 • ค.ศ.1950-1953 เข้านวกสถานนักบุญเคลเมนต์ ประเทศฟิลิปปินส์
 • ค.ศ.1953-1959 สามเณราลัยอิมมาคูเลต คอนเซปชัญ สหรัฐอเมริกา
 • ผู้สนับสนุนกระแสเรียกคือ คุณพ่อมอริส ยอลี, คุณพ่อโรเจอร์ ก๊อตเบาท์ และคุณพ่อชาร์ล โกแตนท์
 • ถวายตัวครั้งแรก วันที่ 2 กรกฎาคม ค.ศ.1953
 • ได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร ค.ศ.1958
 • ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 24 มิถุนายน ค.ศ.1958 ที่วัดคณะพระมหาไถ่ เมืองดีทรอยซ์์ สหรัฐอเมริกา
  โดยพระคุณเจ้ามายเออร์ พระอัครสังฆราชแห่งมิลวอคกี

ภารกิจสงฆ์

 • ค.ศ.1959-1960 ฝึกงานอภิบาลที่วัดของคณะพระมหาไถ่ เมืองเซนต์หลุยส์ สหรัฐอเมริกา
 • ค.ศ.1960-1966 ดูแลสามเณร ที่สามเณราลัยพระมารดานิจจานุเคราะห์ ศรีราชา ชลบุรี
 • ค.ศ.1966-1969 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาไถ่ กรุงเทพฯ
  ได้รับมอบหมายให้จัดตั้งและดำรงตำแหน่งคณะกรรมการพระคัมภีร์คาทอลิกแห่งประเทศไทย
 • ค.ศ.1969-1973 อธิการและเจ้าอาวาสวัดนักบุญเยราร์ด ขอนแก่น
 • ค.ศ.1971 เลขาธิการคณะกรรมการคาอทลิกเพื่อพระคัมภีร์ ในสภาพระสังฆราชฯ
 • ค.ศ.1973-1975 อธิการและเจ้าอาวาสวัดพระมหาไถ่ กรุงเทพฯ

นายชุมพาบาล

 • 18 ตุลาคม ค.ศ.1975 สมเด็จพระสันตปาปาเปาโล ที่ 6 ทรงแต่งตั้งเป็นพระสังฆราช ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
 • 12 ธันวาคม ค.ศ.1975 ได้รับอภิเษกเป็นพระสังฆราช อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
  โดยพระสังฆราชเจมส์ ดูฮาร์ต ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ค.ศ.1953-1975
  ร่วมกับพระอัครสังฆราชโยวานนี โมเร็ตตี พระสมณทูต และพระอัครสังฆราชไมเกิ้ล เกี้ยน เสมอพิทักษ์
 • 20 พฤษภาคม ค.ศ.2004 ถึง 20 สิงหาคม ค.ศ.2005 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการ ผู้ปกครองอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ

ภารกิจจากสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

 • ค.ศ.1975-2009 ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสื่อมวลชน
 • ค.ศ.1980 ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
 • ค.ศ.1991-1994 ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย สมัยที่หนึ่ง
 • ค.ศ.1997-2000 ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย สมัยที่สอง
 • ค.ศ.2006-2009 ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย สมัยที่สาม

คติพจน์

 • วันอภิเษกเป็นพระสังฆราช “พระวาจา ประทานชีวิต”

ขอขอบคุณ : ภาพบางส่วนจากหนังสือ “พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R. ผู้รับใช้แห่งพระวาจาซึ่งประทานชีวิต...”