ประวัติครอบครัว

 • เกิดวัันที่ 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1946
 • เป็นบุตรของนายวิรัช ยางกิมฮง ศรีดารุณศีล
 • เป็นบุตรคนโต ในจำนวนพี่น้อง 7 คน (ชาย 5 คน หญิง 2 คน)
 • เป็นสัตบุรุษวัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน นครปฐม
 • รับศีลล้างบาปที่แพรกหนามแดง (สังกัดวัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง ราชบุรี)
 • รับศีลกำลังที่วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง ราชบุรี

การศึกษา

 • เรียนที่โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • ศึกษาวิชาปรัชญา ที่ฮ่องกง
 • ศึกษาวิชาเทววิทยา ที่เครมีซาน ประเทศอิสราแอล
 • ค.ศ.1982-1984 ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยซาเลเซียน กรุงโรม ประเทศอิตาลี ด้านชีวิตจิต
 • ค.ศ.2001 เข้ารับการอบรมด้านชีวิตจิต ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี
  เข้ารับการอบรมด้านการใช้พระคัมภีร์เพื่อการอภิบาลที่เนมี
  และหาประสบการณ์ด้าน Lectio Divina ที่ประเทศเอธิโอเปีย ทวีปอัฟริกา (2 เดือน)

กระแสเรียก

 • สามเณราลัยเล็กคณะซาเลเซียน “บ้านอภิรติกชน” หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 • สามเณราลัยใหญ่คณะซาเลเซียน เชงเชา ฮ่องกง
 • สามเณราลัยใหญ่คณะซาเลเซียน เครมีซาน อิสราแอล
 • ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ.1975 ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี
  โดยสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6

ภารกิจสงฆ์

 • ค.ศ.1975-1979 รับผิดชอบงานที่โรงเรียนเซนต์ดอมินิก กรุงเทพฯ
 • ค.ศ.1979-1980 อธิการโรงเรียนแสงทองวิทยา หาดใหญ่ สงขลา
 • ค.ศ.1980-1982 อธิการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี
  อธิการบ้านเณรเล็ก สุราษฎร์ธานี
 • ค.ศ.1984-1986 อธิการบ้านเณรเล็กคณะซาเลเซียน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 • ค.ศ.1986-1990 รองเจ้าคณะซาเลเซียนแขวงประเทศไทย
  อธิการสามเณราลัยเซนต์ดอมินิก กรุงเทพฯ
 • ค.ศ.1991-1992 อธิการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย บ้านโป่ง ราชบุรี
  ผู้ให้การอบรม และผู้ให้คำปรึกษา (PRH Animator)
 • ค.ศ.1992-1998 เจ้าคณะซาเลเซียนแขวงประเทศไทย สมัยที่ 1
 • ค.ศ.1998-2000 อธิการโรงเรียนดอนบอสโก อุดรธานี
 • ค.ศ.2002-2004 อธิการบ้านอบรม สามพราน นครปฐม
  และเป็นวิทยากรให้แก่ผู้สนใจวิธีการภาวนาด้วยพระคัมภีร์
  (ตอบสนองตามการตื่นตัวของพระศาสนจักรในประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับพระคัมภีร์ในการอภิบาล)
 • ค.ศ.2004 เจ้าคณะซาเลเซียนแขวงประเทศไทย สมัยที่ 2

นายชุมพาบาล

 • 9 ตุลาคม ค.ศ.2004 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 ทรงแต่งตั้งเป็นพระสังฆราช ประมุขสังฆมณฑลสุราษฏร์ธานี
 • 28 พฤศจิกายน ค.ศ.2004 ได้รับอภิเษกเป็นพระสังฆราชโดยพระคาร์ดินัลเครสเชนซีโอ เซเป
  สมณมนตรีสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน ณ วัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ ประจวบคีรีขันธ์

คติพจน์

 • วันอภิเษกเป็นพระสังฆราช Fiat Voluntas Tua “ขอให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จไปเถิด”

ขอขอบคุณ : ภาพและข้อมูลบางส่วนจากหนังสือ “ถนนแห่งพระพร เฉลิมฉลองวัันอภิเษก พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ซ.ด.บ.”