ประวัติครอบครัว

 • เกิดวัันที่ 30 มกราคม ค.ศ.1945
 • เป็นบุตรของนายคำจีน และนางคำปอง ไชยรา
 • เป็นบุตรคนที่ 9 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 10 คน เป็นชาย 8 คน หญิง 2 คน และบุตรบุญธรรม 1 คน
 • เป็นสัตบุรุษวัดพระคริสตราชา ช้างมิ่ง สกลนคร
 • ภูมิลำเนา บ้านช้างมิ่ง ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

การศึกษา

 • เรียนที่โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง จบชั้นประถมศึกษา
 • เรียนที่สามเณราลัยฟาติมา ท่าแร่ สกลนคร
 • เรียนที่สามเณราลัยพระมารดานิจจานุเคราะห์ ศรีราชา ชลบุรี (คณะพระมหาไถ่)
 • เรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี จบชั้นมัธยมศึกษา
 • จบปริญญาตรี สาขาปรัชญา จาก Holy Redeemer College วิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา
 • จบ M.R.E. (Religious Education) จาก Mount Saint Alphonsus Seminary นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
 • จบ M.DIV. (Divinity) จาก Mount Saint Alphonsus Seminary นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา

กระแสเรียก

 • เข้าบ้านเณรเล็ก - สามเณราลัยฟาติมา ท่าแร่ สกลนคร
 • เข้าบ้านเณรใหญ - สามเณราลัยโฮลี่ รีดีมเมอร์ รัฐวิสคอนซิน
  และสามเณราลัย Mount St. Alphonsus นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
 • คุณพ่อยอแซฟ อินทร์ นารินรักษ์ เป็นผู้ส่งเข้าบ้านเณร