ลำดับ

ชื่อคณะ

ชื่อย่อของคณะ

ปีที่เข้ามา / ก่อตั้ง

1

คณะโดมินิกัน
Order of Friars Preachers

O.P.

ค.ศ. 1567 / 2110

2

คณะฟรังซิสกันภราดาน้อย
Order of Friars Minor

O.F.M.

ค.ศ. 1582 / 2125, 1985 / 2528

3

คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต)
The society of Jesus [Jesuits]

S.J.

 ค.ศ. 1607 / 2150, 1954 / 2497

4

คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส
Missions ?trang?res de Paris

M.E.P.

ค.ศ. 1662 / 2205

5

ภราดาคณะเซนต์คาเบรียล
The Montfort Brothers of Saint Gabriel

B.S.G.

ค.ศ. 1901 / 2444

6

คณะนักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์ (คณะซาเลเซียน)
Society of St. Francis of Sales [Salesian of Don Bosco]

SDB.

ค.ศ. 1927 / 2470

7

คณะพระมหาไถ่
The congregation of the Most Holy Redeemer [The Redemp-Torists]

C.Ss.R

ค.ศ. 1948 / 2491

8

คณะภราดาลาซาล
The Brothers of the Christian School

F.S.C

ค.ศ. 1951 / 2494

9

คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม
Congregation of the Sacred Heart of Jesus of Betharram

S.C.J

ค.ศ. 1951 / 2494

10

คณะนักบวชรอยแผลศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเยซูคริสตเจ้า
Congregation of the Sacred Stigmata of our Lord Jesus Christ

C.S.S.

ค.ศ. 1952 / 2495

11

คณะนักบวชคามิลเลียน
The order of Saint Camillus

M.I.

ค.ศ. 1952 / 2495

12

คณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมล
Missionary Oblates of Mary Immaculate

O.M.I.

ค.ศ.1966 / 2509

13

คณะฆราวาสโอเบลตธรรมทูตแห่งแม่พระนิรมล
The secular institute Oblate missionaries of Mary Immaculate

O.M.M.I

ค.ศ. 1966 / 2509

14

คณะธรรมทูตแห่งประเทศฟิลิปปินส์
Missionary society of the Philippines

M.S.P.

 ค.ศ. 1970 / 2513

15

คณะปีเม
Pontificium institutum Missionum Exterarum

P.I.M.E.

ค.ศ. 1972 / 2515

16

คณะแมรี่โนลล์แห่งนักบุญดอมินิก
Maruknoll sisters of Saint Dominic

M.M.

ค.ศ. 1972 / 2515

17

คณะผู้ประกาศพระวาจาแห่งพระผู้ไถ่ (ธรรมทูตอิเดนเตส)
Institution of Christ the Redeemer Idente Missionaries

M.Id.

ค.ศ. 1980 / 2523

18

คณะภราดาน้อย กาปูชิน
Order of the Friars Minor Capuchin

O.F.M.Cap.

ค.ศ. 1980 / 2523

19

คณะสงฆ์และบราเดอร์แมรี่โนลล์
Catholic foreign mission society of America of Maryknoll Fathers and Brothers

M.M.

ค.ศ. 1983 / 2526

20

คณะธรรมทูตของนักบุญวินเซนเดอปอล (วินเซนเซียน)
Congregation of the Mission (Vincentians)

CM.

ค.ศ. 1990 / 2533