ลำดับ

ชื่อคณะ

ชื่อย่อของคณะ

ปีที่เข้ามา / ก่อตั้ง

 

คณะรักกางเขนสยาม
The Lovers of the Cross (Siam)

SIAM

ค.ศ. 1672 / 2215

 

คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
The Lovers of the Cross of Chanthaburi

LCC.

ค.ศ. 1803 / 2346

 

คณะพระกุมารเยซู
Infant Jesus sister

I.J.

ค.ศ. 1885/2428, 1956 / 2499

 

คณะภคินีรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี
The Lovers of the Cross of Ubon Ratchathani

LCU.

ค.ศ. 1889 / 2432

 

คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
The congregation of the sisters of the Saint Paul de Chartres

S.P.C.

ค.ศ. 1898 / 2441

 

คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
The congregation of the sisters of the Sacred Heart of Jesus of Bangkok

S.H.B.

ค.ศ. 1900 / 2443

 

คณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่
Sisters Lovers of the Cross of Tharae

LCT.

ค.ศ. 1924 / 2467

 

คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน
Ursulines of the Roman Union

O.S.U.

ค.ศ. 1924 / 2467

 

ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล-กรุงเทพฯ
The discalced nuns of the order of the Blessed Virgin Mary of Mount Carmel -Bangkok

O.C.D.

ค.ศ. 1925 / 2468

 

คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ซิสเตอร์ซาเลเซียน)
Daughters of Mary help of Christians [Salesian Sisters]

F.M.A.

ค.ศ. 1931 / 2474

 

คณะกลาริส กาปูชิน-บ้านโป่ง
The order of the Capuchin Poor Clares -Ban Pong

O.C.C.

ค.ศ. 1936 / 2479

 

คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
The Servant of Immaculate Heart of Mary

S.I.H.M.

ค.ศ. 1937 / 2480

 

ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์ แห่งภูเขาคาร์แมล-จันทบุรี
The discalced nuns of the order of the Blessed Virgin Mary of Mont Carmel -Chanthaburi

O.C.D.

ค.ศ. 1952 / 2495

 

คณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล
The daughters of the Queenship of Mary Immaculate

DQM.

ค.ศ. 1954 / 2497

 

คณะภคินีนักบุญยอแซฟแห่งการประจักษ์
Sisters of Saint Joseph of the Apparition

SJA.

ค.ศ. 1961 / 2504

 

คณะแพร่ธรรมแห่งแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล (แม่ปอน)
Catechist sisters of Mary Immaculate

C.A.M.I.

ค.ศ. 1965 / 2508

 

คณะภคินีศรีชุมพาบาล
Our Lady of Charity of the Good Shepherd

RGS.

ค.ศ. 1965 / 2508

 

คณะธรรมทูตแห่งพระหฤทัยพระเยซูเจ้า และพระนางมารีอา
Missionaries of the Sacred Heart of Jesus and Mary

M.S.C.J.

ค.ศ. 1965 / 2508

 

คณะเมตตาธรรมแห่งนักบุญบาร์โธโลเมอาและวินเซนซา
Sisters of Charity of St. Bartolomea and Vincenza

S.C.C.G.

ค.ศ. 1966 / 2509

 

คณะธิดาเมตตาธรรมแห่งนักบุญวินเซนต์ เดอ ปอล
Daughters of Charity of Saint Vincent de Paul

D.C.

ค.ศ. 1969 / 2512

 

คณะกลาริส กาปูชิน -ประจวบคีรีขันธ์
The order of the Capuchin Poor Cleares –Prachub Kirikhan

O.C.C.

ค.ศ. 1972 / 2515

 

คณะแมรี่โนลล์แห่งนักบุญดอมินิก
Maruknoll sisters of Saint Dominic

M.M.

ค.ศ. 1972 / 2515

 

คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล
The sisters servant of the sick of Saint Camillus

M.I.S.C.

ค.ศ. 1974 / 2517

 

คณะลาซาลซิสเตอร์
La Salle sisters

LS.S

ค.ศ. 1975 / 2518

 

คณะกลาริส กาปูชิน -อุดร
The order of the Capuchin Poor Clares –Undon Thani

O.C.C.

ค.ศ. 1979 / 2522

 

คณะแม่พระแห่งพระตรีเอกภาพ
Society of Our Lady of the Holy Trinity

Solt

ค.ศ. 1979 / 2522

 

คณะเมตตาธรรมแห่งเนอแวรส์
Sister of Charity and Christian Instruction of Nevers

 

ค.ศ. 1979 / 2522

 

คณะซิสเตอร์อัสสัมชัญ
Religious of the Assumption

R.A.

ค.ศ. 1980 / 2523

 

คณะกลาริส กาปูชิน-สามพราน
The order of the Capuchin Poor Clares –Samphran

O.C.C.

ค.ศ. 1984 / 2527

 

คณะซิสเตอร์ฟรังซิสกันแห่งแม่พระปฏิสนธินิรมล
Franciscan sisters of the Immaculate Conception of the Holy Mother of God

S.F.I.C.

ค.ศ. 1985 / 2528

 

คณะกลาริส กาปูชิน-ท่าแร่
The order of the Capuchin Poor Clares -Tharae

O.C.C.

ค.ศ. 1986 / 2529

 

คณะแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร
Presentation of the Blessed Virgin Mary

P.B.V.M.

 ค.ศ. 1988 / 2531

 

คณะกลาริส กาปูชิน -สุราษฎร์ธานี
The order of the Capuchin Poor Clares –Surat Thani

O.C.C.

ค.ศ. 1988 / 2531

 

คณะธิดามารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล นครราชสีมา
Association of daughters of Mary Immaculate –Nakhon Ratchasima

D.M.

ค.ศ. 1988 / 2531

 

ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล -สามพราน
The discalced nuns of the order of the Blessed Virgin Mary of Mount Carmel -Samphran

O.C.D.

ค.ศ. 1988 / 2531

 

คณะกลาริส กาปูชิน-โพนสูง
The order of the Capuchin Poor Clares –Pon Sung

O.C.C.

ค.ศ. 1990 / 2533

 

คณะซิสเตอร์ออกัสตินแห่งแม่พระแห่งความบรรเทาใจ
Augustinian sisters of Our Lady of Consolation

OSA.

ค.ศ. 1991 / 2534

 

คณะธิดานักบุญเปาโล \
Daughters of Saint Paul

F.S.P.

ค.ศ. 1994 / 2537

 

คณะคาร์เมไลท์มิชชันนารี
Carmelite Missionaries

C.M.

ค.ศ. 1995 / 2538

 

ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล -นครสวรรค์
The discalced nuns of the order of the Blessed Virgin Mary of Mount Carmel –Nakhon Sawan

O.C.D.]

ค.ศ. 2000 / 2543

 

คณะธรรมทูตซาเวเรียนแห่งพระนางมารี
Xaverian missionary society of Mary

X.M.M.

ค.ศ. 2000 / 2543