รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

ทักทาย

“เพื่อนสงฆ์” ขอเปิดช่องทางการสื่อสารเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งเรียกว่า “ธรรมาสน์ดิจิตอล” เพื่อเป็นสื่อติดต่อกับบรรดาคุณพ่อ เป็นเสมือนเพื่อนคุยกับเพื่อน เป็นการแบ่งปันความคิดเห็น หรือประสบการณ์ของแต่ละคน คุณพ่อท่านใดสนใจจะร่วมแบ่งปัน ก็สามารถส่งมาทางอีเมล์ และจะพยายามอับโหลดให้อ่านกัน

ทุกวันนี้ เทคโนโลยีการสื่อสาร กำลังเปลี่ยนแปลงโลกโดยสิ้นเชิง

ทั้งรวดเร็ว สะดวก ทั่วถึงกัน เหมือนทำลายช่องว่าง เวลาและสถานที่

แต่การสื่อสารเอง กำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมโลกวันนี้

ของสูงค่า แต่คนบางกลุ่มกลับตีค่าแสนต่ำ

ไม่สร้างสรรค์แล้ว กลับใช้ทำลาย

แต่ละวัน คุณพ่อแต่ละคน ต้องติดต่อสัมพันธ์กับผู้คนมากมาย ตั้งแต่เด็กๆ เยาวชน ผู้ใหญ่ ทั้งชายและหญิง ทั้งการศึกษาแตกต่างกัน ฯลฯ

การสื่อสารไม่ใช่เรื่องง่าย ที่จะทำให้ผู้คนเข้าใจ และรู้เรื่องอย่างที่ต้องการจะพูด

ทุกวันนี้ เพื่อนต้องการเป็นศัตรู ญาติพี่น้อง ต้องตัดญาติ ขนาดตายไม่ไปเผาศพกัน คนที่รักกันกลายเป็นเกลียดชัง เพียงพูดไม่เข้าหู

คำเทศน์บนธรรมาสน์บางคำอาจจะทำให้คนทิ้งวัด ย้ายวัดก็มี

แต่ตรงกันข้าม คำพูดของบางคน คำเดียว อาจจะช่วยชีวิตคนให้เกิดใหม่ก็ได้

คุณพ่อที่เคารพ

  • ทักทาย @ คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง
  • ไตร่ตรองชีวิตสงฆ@ คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง
  • พูด พูด พูด @ คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง
  • มือถือ @ คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง
  • ไม้ขีดก้านเดียว @ คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง
  • ธรรมาสน์ดิจิตอล

  • คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง, เลขาธิการ คพส.
  • คุณพ่อลาสเชนสกี้, s.j. (1)
  • คุณพ่อลาสเชนสกี้, s.j. (2)
  • คุณพ่อบรูโน อาเรินส์, OMI