รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

ไตรตรองชีวิตสงฆ์

“เป็นพระสงฆ์เพียงวันเดียว ก็เป็นพระหรรษทานที่ยิ่งใหญ่แล้ว”

“ความรักต่อพระศาสนจักร ช่วยพระสงฆ์ให้ประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ตามข้อกำหนดของพระศาสนจักร มากกว่าทำตามความคิดเห็นของตน หรือดัดแปลงพิธีกรรมตามจินตนาการของตนเอง”

“ไม่เพียงพอที่จะเข้าใจว่า การถือโสดของพระสงฆ์ มีเหตุผลเพียงเพื่อให้สะดวกที่จะปฏิบัติงานหน้าที่สงฆ์เท่านั้น การถือโสดของพระสงฆ์คือวิถีชีวิตทางพิเศษของการเลือกดำเนินชีวิตตามแบบอย่างพระคริสตเจ้า”

“ขอเชิญชวนให้บรรดาพระสงฆ์ ให้ระลึกว่า เขาต้องคิดถึงพระศาสนจักรท้องถิ่นทุกแห่งด้วย ดังนั้น พระสงฆ์ในสังฆมณฑลที่มีกระแสเรียกจำนวนมาก ควรเต็มใจและเตรียมพร้อม เมื่อพระสังฆราชอนุญาตหรือสนับสนุนให้ไปทำงานธรรมทูตในต่างประเทศ ในดินแดนมิสซัง ในงานที่ขาดแคลนพระสงฆ์”

“พระสงฆ์ที่ปฏิบัติงาน ด้วยความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ต่อพระวรสาร และด้วยความยินดี จะเป็นผู้ที่รักสัตบุรุษของตน เครื่องหมายที่แสดงความรักนี้คือ การอยู่เคียงข้างพวกเขา ในทุกเหตุการณ์ของชีวิต”

“พระสงฆ์สวมอาภรณ์ เข้าไปยังพระแท่นเพื่อถวายบูชาขอบพระคุณ เขามิได้เดินเข้าไปมือเปล่า แต่นำความชื่อชมยินดี ความทุกข์ โครงการและแผนงาน ความผิดหวังและความเจ็บปวด ประสบการณ์ที่น่าขมขื่น และความอกตัญญูที่ได้รับ เป็นเครื่องบูชาไปได้”

ข้อความข้างบนนี้ คัดเลือกมาจากเนื้อหาในเล่มนี้เอง หลังจากที่ได้อ่าน และรู้สึกชอบ และเนื้อหาทั้งเล่มนี้พระคาร์ดินัล อรินเซ ชาวไนจีเรีย ได้เขียนขึ้นและเขียนในลักษณ์จดหมายถึงพระสงฆ์ แบบพูดคุยกัน  พระคาร์ดินัล ท่านเป็นเหมือน “พ่อปู่” ผู้ผ่านโลกมานาน ผ่านประสบการณ์ชีวิตสงฆ์ที่น่าภาคภูมิใจ พร้อมที่จะพูดคุย แนะนำ เตือนใจ พระสงฆ์รุ่นน้อง ทุกแง่มุมชีวิตและหน้าที่สงฆ์

เนื้อหาทั้งหมดนี้ พูดด้วยความเข้าใจถึงชีวิตสงฆ์อย่างถึงแก่น ในทุกแง่มุมชีวิต ในฐานะที่เป็นคนธรรมดา เป็นคนของพระเจ้า ด้วยความรักและหวังดี

หนังสือเล่มนี้ เป็นเสมือนของขวัญแด่พระสงฆ์อีกเล่มหนึ่ง ในโอกาส “ปีพระสงฆ์” และ “ฉลอง 50 ปีชีวิตสงฆ์” ของพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชในหนังสือเล่มนี้ พระคุณเจ้าได้เมตตาเขียนคำนิยมไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วย เป็นหนังสือที่น่าไตร่ตรองชีวิต ฟื้นฟูชีวิตสงฆ์ใหม่ได้อย่างดี

คุณพ่อที่เคารพ

  • ทักทาย @ คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง
  • ไตร่ตรองชีวิตสงฆ@ คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง
  • พูด พูด พูด @ คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง
  • มือถือ @ คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง
  • ไม้ขีดก้านเดียว @ คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง
  • ธรรมาสน์ดิจิตอล

  • คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง, เลขาธิการ คพส.
  • คุณพ่อลาสเชนสกี้, s.j. (1)
  • คุณพ่อลาสเชนสกี้, s.j. (2)
  • คุณพ่อบรูโน อาเรินส์, OMI