รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

พูด พูด พูด

ผมได้รับเมล์สั้นๆ จากคนที่ส่งต่อกันมาแบบลูกโซ่ เป็นคำสั้นๆ แต่น่าสนใจมาก และเป็นสิ่งที่คนยุคใหม่ต้องการ

“เรื่องด่วน พูดให้ช้าๆ

เรื่องใหญ่ พูดให้ชัดๆ

เรื่องเล็ก พูดให้มีอารมณ์ขัน

เรื่องไม่มั่นใจ ทบทวนให้ดีแล้วค่อยพูด

เรื่องยังไม่เกิด อย่าพูดส่งเดช

เรื่องที่ทำไม่ได้ อย่าพูดอย่างมักง่าย

เรื่องให้ร้าย อย่าพูด

เรื่องลำบากใจ  มุ่งที่สาระ ไม่มุ่งคน

เรื่องสนุก ต้องดูกาละเทศะ

เรื่องเศร้า อย่าได้เจอใครก็พูด

เรื่องคนอื่น พูดอย่างระมัดระวัง

เรื่องปัจจุบัน ทำแล้วค่อยพูด

เรื่องอนาคต ไว้พูดในอนาคต”

เรื่องการสื่อสาร เรื่องการพูดเป็นสิ่งที่คุณพ่อต้องสื่ออยู่ตลอดเวลา ลองดูซิครับ เคยมีเรื่องที่ผิดพลาดแบบขำไม่ออกสักกี่ครั้ง

บางคนถึงขนาดว่า