รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

ไม้ขีดก้านเดียว

ไม้ขีดไฟเพียงก้านเดียว อาจจะเผาทำลายเมืองทั้งเมือง ป่าทั้งป่าให้ราบได้

น้ำผึ้งเพียงหยดเดียว อาจจะจับแมลงได้เป็นร้อยเป็นพันตัว

ก้าวแรกที่สั้นๆ สำคัญมาก ที่จะมีก้าวที่สอง สาม เป็นร้อยไมล์ เป็นหมื่นลี้

คำพูดเพียงคำเดียว อาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนเป็นร้อยเป็นพันก็ได้

เพราะได้เคยเป็นคนที่บกพร่องทางร่างกาย ทั้งตาบอด หูหนวก ง่อย ไม่มีแขน ไม่มีขา แต่เขาก็สามารถทำอะไรได้มากมาย ซึ่งบางทีคนปกติ ได้มารู้ มาเห็นก็ต้องอายม้วนกลับ

เราได้เห็นแล้ว เรารู้สึกได้กำลังใจขึ้นมาทันที

มีบางคนพูดว่า ถ้าผู้นำชั่วหนึ่งคน ส่งผลเสียให้กับประชาชนเป็นพันเป็นหมื่นคน เรียกว่ามากกว่าคนธรรมดาๆ มากนัก

เช่นเดียวกันนี้ ผมก็เชื่อมั่นว่า ผู้นำทีไม่ดี ไม่ว่าจะระดับไหนก็ตาม ย่อมส่งผลเสียมากกว่าคนธรรมดาๆ มากนัก

แต่ถ้าผู้นำที่ดีหนึ่งคน ช่วยผู้คนได้เป็นร้อยเป็นพันคนเหมือนกัน

ผมคิดถึงพระสงฆ์เรามากจริงๆ เลยครับ ช่วงนี้

คุณพ่อที่เคารพ

  • ทักทาย @ คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง
  • ไตร่ตรองชีวิตสงฆ์ @ คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง
  • พูด พูด พูด @ คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง
  • มือถือ @ คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง
  • ไม้ขีดก้านเดียว @ คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง
  • ธรรมาสน์ดิจิตอล

  • คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง, เลขาธิการ คพส.
  • คุณพ่อลาสเชนสกี้, s.j. (1)
  • คุณพ่อลาสเชนสกี้, s.j. (2)
  • คุณพ่อบรูโน อาเรินส์, OMI