*** พระสังฆราชผู้มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งมิสซังสยาม ***

1. พระสังฆราชปิแอร์ ลังแบรต์ เดอ ลา ม็อต พระสังฆราช เกียรตินามแห่งเบริธ ประมุขมิสซังโคชินจีน (1658-1679)

2. พระสังฆราชฟรังซัวส์์ ปัลลือ พระสังฆราชเกียรตินามแห่งเฮลิโอโปลิส ประมุุุขมิสซังตังเกี๋ย (1658-1684)

ลำดับ

รายนามพระสังฆราช

ประมุขแห่ง

ปีที่ได้รับแต่งตั้ง
หรืออภิเษก

ระยะเวลา
ปกครอง

จำนวนปี