ประวัติส่วนตัว

ประวัติการศึกษา
การศึกษาก่อนบวช

การศึกษาหลังบวช

กระแสเรียก
  ผู้ส่งเข้าบ้านเณร

   บ้านเณรเล็ก
   บ้านเณรใหญ่
   บวชเป็นพระสงฆ์

 เกิดวันที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ. 1929 ที่จันทบุรี
เป็นบุตรคนที่ 4 ของ ปีโอ ปีโอ - มารีอา มักดาเลนา หยด มณีทรัพย์
เป็นสัตบุรุษ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี

 • เรียนที่โรงเรียนมารียาลัย จันทบุรี (โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์)
       จบชั้นประถมศึกษา
 • เรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ จบชั้นมัธยมปีที่ 1-3
 • เรียนที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี จบชั้นมัธยมปีที่ 4-5
 • เรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ จบชั้นมัธยมปีที่ 6
 • ศึกษาต่อที่สามเณราลัยโปรปากันดา ฟีเด กรุงโรม อิตาลี
       จบปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาปรัชญาและเทววิทยา   
 • เข้ารับการฟื้นฟูจิตใจ และศึกษาต่อที่สถาบันลูแมน วีเต
       กรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม
 • คุณพ่อเอวเยน บุญชู ระงับพิษ
 • สามเณราลัยพระหฤทัย ศรีรา่ชา ชลบุรี
 • สามเณราลัยโปรปากันดา ฟีเด กรุงโรม ประเทศอิตาลี
 • วันที่ 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 1958
       ที่วัดน้อย สามเณราลัยโปรปากันดา ฟีเด กรุงโรม ประเทศอิตาลี
       โดยพระคาร์ดินัลเปโตร กายาเนียน
 • ประวัติการทำงาน

 • ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ ชลบุรี (3 ปี)
 • เจ้าอาวาสวัดเซนต์ปอล แปดริ้ว ฉะเชิงเทรา (3 ปี)
 • ผู้ดูแลสถานอบรมเยาวชนที่หัวไผ่ ชลบุรี (7 ปี)
 • ผู้อำนวยการศูนย์แพร่ธรรมของสังฆมณฑลจันทบุรี ที่ศรีราชา ชลบุรี (5 ปี)
 • ผู้อำนวยการศูนยจ์คำสอนแห่งชาติ (1 สมัย)
 • ผู้อำนวยการสภาสงฆ์สังฆมณฑลจันทบุรี (2 สมัย)
 • อุปสังฆราช สังฆมณฑลจันทบุรี
 • ตำแหน่งพระสังฆราช

  มรณภาพ

 • ได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราช จากสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน ค.ศ. 1977
 • ได้รับอภิเษกเป็นพระสังฆราช วันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 1977 ที่อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา
       โดยมี พระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต เป็นประธาน
       พระอัครสังฆราชไมเกิ้ล เกี้ยน เสมอพิทักษ์  และพระสังฆราชอาแลง วังกาแวร์ เป็นผู้ร่วมอภิเษก
 • ปกครองสังฆมณฑลนครราชสีมา ตั้งแต่ ค.ศ. 1977-2006
 • วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2007
 • พิธีมิสซาปลงศพและบรรจุศพ วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 2007 เวลา 10.00 น.
       ณ อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา
       พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน
 • ขอบขอบคุณ : ภาพและข้อมูลจากหนังสือ “ความรักและสันติสุข” หิรัญสมโภชการอภิเษกเป็นพระสังฆราช...