อา

พฤ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรกฎาคม

 

กันยายน

 • เสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
 • คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม
 • คุณพ่อโรแบร์ โกสเต, MEP
 • คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง
 • คุณพ่อลาสเชนสกี้, S.J. (1)
 • คุณพ่อลาสเชนสกี้, S.J. (2)
 • คุณพ่อบรูโน อาเรินส์, O.M.I.


   
 • ทักทาย
 • ไตร่ตรองชีวิตสงฆ์
 • พูด พูด พูด
 • มือถือ
 • ไม้ชีดก้านเดียว

   
 • พระสังฆราชปัจจุบัน

 • พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร
 • พระคุณเจ้า ฟ.ซ. เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
 • พระสังฆราช ฟ.ซ. วีระ อาภรณ์รัตน์
 • พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
 • พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย
 • พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
   
 • พระสังฆราชในอดีต

 • พระสังฆราชปิแอร์ ลังแบรต์ เดอ ลา ม็อตต์
 • พระสังฆราชฟรังซัวส์ ปัลลือ
 • พระสังฆราชหลุยส์ ลาโน
   
 • พระสงฆ์ในอดีต

 • คุณพ่อฟรังซัวส์ เปเรซ
 • คุณพ่ออันโตนิโอ ปินโต
 • คุณพ่อเอมิล กอลมเบต์
 • คุณพ่อวิกตอร์ ลาร์เก
   
 • คณะนักบวช

 • คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส
 • คณะสงฆ์แห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต)
 • คณะพระพระหฤทัยแห่งเบธาราม
 • คณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมล
   
 • คุณพ่อเปอเซต์ที่ผมรู้จัก
 • 60 ปีชีวิตสงฆ์ คุณพ่อลาบอรี
 • คิดดังๆ...1 “บทภาวนาหลังบวช”
 • คิดดังๆ... 2 “ความภูมิใจแบบโลโซ”
 • คิดดังๆ...3 “สิงห์คาราโอเกะ”
 • ศิษย์เก่าโรม
 • พระสงฆ์ที่จบปริญญาเอก
   
 • เพื่อนสงฆ์์
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 29
  เมษายน-มิถุนายน
  2010

  เพื่อนสงฆ์์
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 28
  มกราคม-มีนาคม
  2010

  เพื่อนสงฆ์์
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 27
  ตุลาคม-ธันวาคม
  2009

  สัมมนาพระสงฆ์ประจำปี
  สรุปข่าว
  การสัมมนาพระสงฆ์ฯ ครั้งที่ 27
  ถ้อยแถลงการสัมมนาพระสงฆ์ฯ ครั้งที่ 27
  ประมวลภาพสัมมนาพระสงฆ์ฯ ครั้งที่ 27

  พักภารกิจ ฟื้นฟูชีวิตสงฆ์
  พิธีเปิดโครงการ “พักภารกิจฯ รุ่นที่ 9
  รายชื่อผู้่เข้้าร่วมโครงการ “พักภารกิจ รุ่นที่ 9

  สัมมนาสงฆ์อีสาน
  การสัมมนาสงฆ์อีสาน ครั้งที่ 20
  วันที่ 11-15 มกราคม 2010
  ณ โรงแรมสบาย นครราชสีมา 

  Homily of His Holiness
  Pope Benedict XVI
  Friday, 11 June 2010

  10 ข้อคิด สำหรับพระสงฆ
  เรียบเรียงโดย คุณพ่อพิชาญ ใจเสรี

  คิดระดับโลก ทำระดับท้องถิ่น
  ฆราวาสช่วยงานบริการของพระศาสนจักร

  เรียบเรียงโดย คุณพ่อพิชาญ ใจเสรี

  พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
  เรียบเรียงโดย คุณพ่อพิชาญ ใจเสรี

  An “Asian” Meditation on the Gift of Mission
  by James H. Kroeger MM

  <<For I am not ashamed of the Gospel
  by Prof. Edouard Cothenet

  Seeing with the Eyes of Christ
   
  by Peter Schineller sj.

  “เพื่อนสงฆ์” หาอ่านได้ทุกที่
  คุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์
  พระสงฆ์กรุงเทพฯ ณ กรุงโรม

  อ่านเพื่อนสงฆ์ฉบับย้อนหลัง

   

  สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงเป็นประธานพิธีปิดปีพระสงฆ์
  11 มิถุนายน 2010 ณ จัตตุรัสเซนต์ปีเตอร์ กรุงโรม อิตาลี

  พิธีขอบคุณพระสมณทูต ซัลวาตอเร เปนนักคีโอ โอกาสรับหน้าที่ใหม่ที่อินเดีย
  27 มิถุนายน 2010 ณ อาสนวิหารวิหารอัสสัมชัญ บางรัก
  และงานเลี้ยงรับรอง 28 มิถุนายน 2010 ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล

  ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยกับสังฆมณฑลราชบุรี ในการจากไปของ
  คุณพ่อยอห์น บอสโก วิจิตร สัตย์สมบูรณ์
  เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม ค.ศ.2010
  (เกิดวันที่  25 พฤษภาคม ค.ศ.1939   อายุ 71 ปี    บวชวันที่ 4 พฤษภาคม ค.ศ.1969  อายุบวช 41 ปี)
  มิสซาปลงศพและบรรจุศพ วันที่ 3 สิงหาคม ค.ศ.2010 เวลา 14.00 น. ณ วัดแม่พระบังเกิด บางนกแขวก สมุทรสงคราม

       ขอส่งกำลังใจและคำภาวนาแด่้พระสงฆ์ี่ป่วย
       คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (MEP)
  คุณพ่อมอรีซ เชอวาิลีเยร์ เกิดวันที่ 20 ธันวาคม 1941  อายุ  69 ปี บวชวันที่ 29 มิถุนายน 1969
       อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
  คุณพ่อลออ สังขรัตน์ เกิดวันที่ 12 กรกฎาคม 1917 อายุ 92 ปี บวชวันที่ 19 มีนาคม 1946
  คุณพ่อชัชวาลย์ แสงแก้ว เกิดวันที่ 5 มีนาคม 1928  อายุ 81 ปี  บวชวันที่ 21 ธันวาคม 1952
        
  อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
  คุณพ่อเสงี่ยม ดีศรีวรกุล เกิดวันที่ 13 พฤศจิกายน 1930   อายุ 79 ปี  บวชวันที่ 20 ธันวาคม 1961
        
  สังฆมณฑลราชบุร
  คุณพ่อสุเมธ วัชรศักดิ์ไพศาล เกิดวันที่ 25 กรกฎาคม 1920  อายุ 89 ปี  บวชวันที่ 31 มกราคม 1948
  คุณพ่อสมกิจ นันทวิสุทธิ์ เกิดวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 1920   อายุ 89 ปี  บวชวันที่ 16 มีนาคม 1947
  คุณพ่อไพเราะ มนิราช เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม 1951   อายุ 58 ปี  บวชวันที่ 22 มิถุนายน 1979
        
  สังฆมณฑลจันทบุรี
  คุณพ่อเมธี วรรณชัยวงศ์ เกิดวันที่ 23 เมษายน 1929  อายุ 80 ปี   บวชวันที่ 29 มกราคม 1959
  คุณพ่อวาณิช คุโรวาท เกิดวันที่ 11 พฤษภาคม 1936 อายุ 73 ปี บวชวันที่ 27 ธันวาคม 1962
  คุณพ่อประกอบ อนนตพันธุ์  เกิดวันที่ 29 มีนาคม 1950  อายุ 59 ปี   บวชวันที่ 7 ธันวาคม 1977
         สังฆมณฑลนครราชสีมา
  คุณพ่อสุรินทร์ ประสมผล เกิดวันที่ 12 เมษายน 1943 อายุ 66 ปี บวชวันที่ 9 มกราคม 1972
        
  คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ฯ
  คุณพ่อยอห์น เซเรซัตโต  เกิดวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 1916 อายุ 93 ปี บวชวันที่ 21 กันยายน 1940
         และพระสงฆ์ทุกองค์ที่ป่วยอยู่ ขอให้อาการป่วยทุเลาโดยเร็วนะครับ !

 • บทภาวนาเพื่อพระสงฆ(แบบที่หนึ่ง) (แบบที่สอง) (แบบที่สาม)
 • เพลง “ศิษย์ที่รัก” แต่งโดย บ.พานุพันธ
 • สาส์นอภิบาล จากสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาส “ปีพระสงฆ์”
 • บทความ
         - พระสงฆ์ต้องเจริญชีวิตเฉพาะพระเจ้า... แปลโดย พระคุณเจ้ายอร์ช ยอด พิมพิสาร
         -   สิ่งที่ท้าทายพระสงฆ์  โดย...พระคุณเจ้ายอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย      
 • ผลการประกวดภาพ ครั้งที่ 1 “คุณพ่อที่รัก กับภาพประทับใจ”
 • ผลการประกวดภาพ ครั้งที่ 2 “คุณพ่อที่รัก กับภาพประทับใจ”
  • สถิติพระสงฆ์ในประเทศไทย

  ปี

  2552 / 2009

  ฃื่อสังฆมณฑล

  พระสังฆราช + พระสงฆ์
  (สังฆมณฑล)

  พระสงฆ์
  (ต่างสังฆมณฑล, คณะนักบวช)

  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

  140

  79

  สังฆมณฑลราชบุรี

  63

  21

  สังฆมณฑลจันทบุรี

  89

  18

  สังฆมณฑลเชียงใหม่

  26

  57/*3

  สังฆมณฑลนครสวรรค์

  17

  16/*9

  สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

  12

  36

  อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

  63

  3

  สังฆมณฑลอุบลราชธานี

  33

  8

  สังฆมณฑลนครราชสีมา

  18

  7/*6

  สังฆมณฑลอุดรธานี

  17

  22

  รวม

  478

  267/*18

  รวมทั้งประเทศ

  745

  จำนวนพระสงฆ์จากสังฆมณฑลอื่นที่เข้ามาช่วย รวมอยู่ในต้นสังกัดแล้ว เมื่อรวมทั้งประเทศ 478+267 = 745 องค์

  คนร่อนไป ร่อนมา... ร่อนพิบูลย์
  คุณพ่อเรนโซ รอสสิโญโล

  “ผมชอบอยู่กับคนใบ้ ท่กกว่าคนตาบอด”

  “พ่อต๋อย” กายกรรม วจีกรรม
  คุณพ่อพรทวี โสรินทร์

  เณรไป-กลับ เรียน ป.5 สองปี

  ใจอยู่ที่อีสาน ตัวอยู่กรุงเทพฯ”.
  คุณพ่อเลโอ เทรวิส

  มิสชันนารีต้นแบบ

  “ชีวิตที่ซิกแซก”
  คุณพ่อเอกพงษ์ พงษ์สูงเนิน
  คนมาดนุ่ม ลุ่มลึก

  เณรไทยที่กรุงโรม สมัยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญช

  เพื่อนสงฆ์


  กิจกรรมพระสงฆ

  สติติพระสงฆ์

  วันสำคัญ

  คณะนัักบวช


  พระสังฆราช
  พระสงฆ์


  เกี่ยวกับเรา

  บริการ
   

  บทบรรณาธิการ , สารจากประธาน , สัมภาษณ์บุคคล , บทความเพื่อนสงฆ์ , แวดวงสงฆ์ ,
  ภาพเก่า เล่าอดีต , พักตา , เพื่อนสงฆ์ฉบับย้อนหลัง , ผลงานของพระสงฆ์

  สัมมนาพระสงฆ์ประจำปี , สัมมนาพระสงฆ์อีสาน, พักภารกิจฟื้นฟูชีวิตสงฆ

  สถิติพระสงฆ์ทั่วโลก , สถิติพระสงฆ์ในเอเชีย , สถิติพระสงฆ์ในประเทศไทย

  วันเกิด , วันบวช , ฉลองศาสนานาม , ระลึกถึงท่านในคำภาวนา

  รายชื่อคณะนักบวชชาย , รายชื่อคณะนักบวชหญิง , ประวัติคณะนักบวชชาย , ประวัติคณะ
  นักบวชหญิง

  พระสังฆราชของประเทศไทย ตามลำดับการแต่งตั้ง / อภิเษก , พระสังฆราชของประเทศ
  ไทย ตามลำดับเวลาปกครอง จากมากไปน้อย
  , ประวัติพระสังฆราช : พระสังฆราชในอดีต ,
  พระสังฆราชปัจจุบัน, FABC-OC (Number of the Participants, List of the Participants, Final Statement)

  พระสงฆ์ในอดีต , พระสงฆ์ปัจจุบัน , พระสงฆ์สังกัดคณะนักบวช , พระสงฆ์สังฆมณฑล ,
  พระสงฆ์อาวุโส

  เกี่ยวกับ  (คพส.) , ติดต่อเรา

  ลิงค์คาทอลิกในประเทศ -อัครสังฆมณฑล และสังฆมณฑลต่างๆ -คณะนักบวชต่างๆ
  หน่วยงานของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย , ลิงค์คาทอลิกต่างประเทศ

  รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

   

  คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ์ (คพส.)
  122/11 ซ.นาคสุวรรณ  ถ.นนทรี  เขตยานนาวา   กรุงเทพฯ  10120
  โทรศัพท์ 0-2681-3900  ต่อ 1913  Fax : 0-2681-5409   E-mail :
  thaipriest@cbct.net   <http://thaipriest.cbct.net>
  สร้างเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ค.ศ. 2006     ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ.2010