วันนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับพระคุณเจ้า ถึงชีวิตและพันธกิจในฐานะพระสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรีและในชีวิตพระสงฆ์อันยาวนาน

พระคุณเจ้าได้เล่าเรื่องเมื่อเริ่มแรกชีวิตสังฆราชให้ฟังว่า “พระสมณทูตเวลานั้นคือ พระสมณทูตยัง ยาโดต์ ได้ประกาศให้ทราบวันที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ. 1971 และต่อมาพระคุณเจ้าสงวน สุวรรณศรี ได้เป็นประธานอภิเษกวันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ. 1971 ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2008 นี้ ก็ครบ 37 ปี ตอนที่เป็นสังฆราชนั้นอายุเพียง 40 ปี”

“ตอนนั้น เมื่อท่านสมณทูต ยัง ยาโดต์ (ค.ศ. 1968-71) บอกให้ทราบ ก็รู้สึกงงมาก ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง เพราะยังเด็ก อายุน้อยๆ ไม่รู้ว่าพระสงฆ์ผู้ใหญ่จะเชื่อฟังหรือไม่