คุณพ่อยัง-มารีย์ ดังโนแนล อายุ 70 ปี ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะเอ็มอีพี. จะเข้ารับหน้าที่เดือนมีนาคมนี้ แทนคุณพ่อโยเซฟ เตรบาออล ซึ่งเป็นเจ้าคณะมา 3 สมัยๆ ละ 5 ปี

แต่เดิมเราไม่มีเจ้าคณะ เพราะเราถือว่าพระสังฆราชเป็นหัวหน้าของเรา และเราไม่เหมือนคณะนักบวช ก่อนหน้านี้ไม่นานมีการเลือกเจ้าคณะ คุณพ่อ จั๊กแมง คุณพ่อกิลแมง เคยเป็นเจ้าคณะด้วย

หลังจากบวชแล้ว คุณพ่อดังโนแนลได้ไปศึกษาต่อที่โรม 2 ปี และไปสอนอยู่ที่บ้านเณรปีนัง 7 ปี ต่อจากนั้น เป็นอาจารย์สอนที่บ้านเณรใหญ่เรื่อยมาตั้งแต่เปิดบ้านเณรแสงธรรม เคยไปรับหน้าที่รองอธิการเจ้าคณะฯ ที่ปารีส 8 ปี และกลับมาสอนต่อ รวมเวลาที่สอนทั้งสิ้น 25 ปี

คุณพ่อสอนวิชาปรัชญาตะวันตก มีลูกศิษย์ที่เป็นพระสงฆ์หลายร้อยองค์ และเป็นพระสังฆราชองค์แรกของแสงธรรมคือ พระคุณเจ้าชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา

ใครจะมาแทน?

คุณพ่อที่เรียนปรัชญามาก็มีคุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช และคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ กำลังเรียนอยู่ แต่... คุณพ่อดังโตแนลได้กล่าวว่า

สิ่งที่น่าเสียดายมากที่สุดคือ “หน้าที่พ่อวิญญาณ”

ใครที่เป็นศิษย์แสงธรรม ต้องรู้สึกใกล้ชิดกับคุณพ่อ เพราะคุณพ่อชอบเล่นกีฬากับพวกเณร กิจกรรมต่างๆ ที่เณรทำ คุณพ่อก็จะมาร่วมด้วยเสมอ ไม่ว่าการลอยกระทง หรือกีฬาสี ฯลฯ

ผลไม้ไทยที่ชอบมากๆ คือ ทุเรียน !

อธิการเจ้าคณะที่ปารีสคือคุณพ่อยัง บัปติสต์ เอ็ตชาร์รัง (J.B. Etcharren) อายุ 76 ปี

พระสงฆ์คณะเอ็มอีพี. ในพระเทศไทยมีทั้งหมด 24 องค์ แต่ 18 องค์ อายุเกิน 70 ปีแล้ว และทั่วโลกมีไม่ถึง 300 องค์ เพราะแต่ละเดือนมีสมาชิกตาย 1 องค์ แต่บวชเพียง 1-2 องค์เท่านั้น

“คณะเรากำลังจะตาย !”

คณะเอ็มอีพี. เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ ค.ศ.1662 จนถึงปัจจุบัน รวม 345 ปี !

คำพูดคำนี้เป็นความจริง แต่เป็นความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่คณะมีหน้าที่สร้างพระศาสนจักรท้องถิ่นให้เติบโตขึ้น และเมื่อเข้มแข็งแล้ว ก็ค่อยๆ มอบหมายภารกิจต่างๆ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของพระศาสนจักรท้องถิ่นต่อไป

เป็นความตายเยี่ยงมรณสักขี เป็นความตายเยี่ยงวีระบุรุษ !