คุณพ่อชาร์ล เอ็ดเวิร์ด โดลัน (Rev.Charles E Dolan,C.S.S.), คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ฯ เกิดวันที่ 10 ตุลาคม ค.ศ. 1927 อายุ 81 ปี เป็นคนที่ 6 ในจำนวนพี่น้อง 7 คน มารดามรณะเมื่อ ค.ศ.1939 บิดามรณะเมื่อ ค.ศ.1942

ปัจจุบันทำงานอยู่ที่สหรัฐอเมริกาครบ 5 ปี ทำหน้าที่เทศน์เพื่อช่วยเหลือประเทศไทย (Mission Appeal) มีคุณพ่อปราโมทย์ ชินโคตร จากประเทศไทยอยู่ด้วยกัน

บวชเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ.1958 ปีนี้จะฉลองครบ 50 ปีชีวิตสงฆ์

เข้ามาทำงานในประเทศไทยเดือนตุลาคม ค.ศ.1959 หลังคุณพ่อริชาร์ด วูดาเร็ก 6 เดือน (มีนาคม ค.ศ. 1959) รวมเวลาทั้งสิ้น 49 ปี ส่วนใหญ่อยู่ที่โรงเรียนดาวรุ่ง ภูเก็ต อยู่ที่ระนอง 4 ปี ที่ตรัง 2 ปี อยู่ที่สามพรานช่วงสั้นๆ

“คิดถึงประเทศไทยไหม?”

“โอ้ย! เป็นบ้านที่หนึ่ง บ้านของผมเลย!”

คุณพ่อพูดด้วยความรู้สึกคึกคัก และบอกว่าเป็นเรื่องแปลกมาก “สมัยผมเป็นเด็ก เรียนชั้น ป. 4 หรือ ป. 5 สมัยนั้น เมื่อคุณครูให้ดูแผนที่โลกเพื่อให้รู้จักประเทศต่างๆ เมื่อผมเห็นชื่อประเทศสยาม (Siam) ผมก็เอามือชี้ที่ประเทศสยาม โดยที่ไม่รู้จักอะไร แต่ก็บอกว่าอยากจะมาอยู่ประเทศสยามผมยังจำเรื่องนี้ได้”

ต่อมาคณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ฯ ได้รับมอบหมายให้ประเทศสยามอยู่ในความรับผิดชอบด้านการแพร่ธรรม ผมก็ได้ขอเดินทางมาประเทศสยาม

สมัยที่ผมเรียนเทววิทยาอยู่ที่กรุงโรม ผมได้มีโอกาสรู้จักพระคุณเจ้ามีชัย กิจบุญชู คุณพ่อสมบูรณ์ แสงประสิทธิ์ คุณพ่อวิโรจน์ อินทรสุขสันต์ ก่อนที่จะเดินทางมาประเทศไทย

เมื่อมาประเทศไทย ก็ไปอยู่ที่ศรีราชา ได้รู้จักพระคุณเจ้าเทียนชัย สมานจิต แต่ไม่ได้เรียนภาษาไทยอย่างจริงจังอะไร

คุณพ่อเดินทางมาครั้งนี้ เพื่อธุระบางอย่าง และมาเยี่ยมเยือนสมาชิกของคณะและบรรดาลูกศิษย์ และจะกลับไปสหรัฐอเมริกาวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 2008

คุณพ่อพิพัฒน์ รุ่งเรืองกนกกุล อดีตเจ้าคณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ฯ เล่าให้ฟังว่า

“สมัยเมื่อคุณพ่อโดลันทำงานอยู่ภาคใต้ ที่จังหวัดภูเก็ต ครั้งหนึ่งโรงเรียนมีงาน คณะกรรมการจัดงานได้เชิญคุณพ่อขึ้นกล่าวเปิดงานบนเวที คุณพ่อก็เดินอย่างกระฉับกระเฉงขึ้นไปยืนกลางเวที ท่ามกลางแขกเหรื่อมากมาย กล่าวเสียงดังฟังชัด สำเนียงพ่อโดลันสั้นๆ คุณพ่อกล่าวว่า ‘สวัสดีทุกท่าน พ่อขอกล่าวเปิดงาน !’ และลงจากเวที”

คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ฯ เข้ามาทำงานในประเทศไทยเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ค.ศ. 1952 มีสมาชิกในประเทศไทยทั้งหมด 29 คน เป็นคนไทย 25 คน (บราเดอร์ 2 คน) มิสชันนารี 4 คน และทั่วโลกมีประมาณ 380 คน

หมายเหต

วันที่ได้พบและพูดคุยกับคุณพ่อโดลัน พร้อมกับคุณพ่อพิพัฒน์ รุ่งเรืองกนกกุล ณ ตึกสภาพระสังฆราชฯ คือวันที่ 27 มกราคม ค.ศ.2008

เรื่องและภาพประกอบ โดย : โทนี่ ไทยแลนด์