คุณพ่อเบเนดิกต์ มนัส ศุภลักษณ์ อายุ 57 ปี บวชมาได้ 32 ปี

ปัจจุบันทำงานอภิบาลชาวปกาเกอะญอ ที่ปูแป้ จังหวัดตาก ในเขตพื้นที่ 3 ของสังฆมณฑล ปีหนึ่งจะมีประมาณ 4 เดือน ในช่วงฤดูฝนที่ต้องเดินด้วยเท้าไปตามวัดและหมู่บ้านต่างๆ ที่ดูแลอยู่ 10 แห่ง รวมแล้วเดือนละ 100 กิโลเมตร เพียงแค่ทำมิสซาเดือนละครั้งให้พวกเขาเท่านั้น

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแหละครับ เพราะรูปร่าง และท่าทางแข็งแรงเหมือนมะขามข้อเดียว!

คนที่รู้จักคุณพ่อมนัส ย่อมทราบดีว่าเป็นคนชอบเรียนและผลสอบจะอยู่ในอันดับที่1 มาตลอด ตั้งแต่อยู่บ้านเณรเล็ก บ้านเณรยอแซฟ สามพราน สมัยคุณพ่อฮั่วเซี้ยง กิจบุญชู (พระคาร์ดินัล) เป็นอธิการ มีคุณพ่อดืออารต์ คณะเอ็มอีพี. เป็นอาจารย์สอน และชอบภาษาฝรั่งเศสได้ขอเรียนพิเศษเพิ่ม 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์กับคุณพ่อด้วย

จบจากบ้านเณรก็ได้ไปเรียนต่อเยเนรัล คอลเล็จ ปีนัง (บ้านเณรใหญ่ปีนัง) ค.ศ. 1970-1975 บวชเป็นพระสงฆ์วันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1975

เรียนต่อปริญญาตรีด้านสังคมวิทยาศาสนา ที่ฝรั่งเศส ค.ศ. 1979-1981 ต่อมา ค.ศ. 1998-2001 ได้เรียนระดับปริญญาเอก ด้านสังคม หัวข้อการวางแผนและพัฒนาชุมชน ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ เป็นรุ่นที่ 3 ใช้เวลาเพียง 3 ปีจบ ซึ่งเป็นประวัติของมหาวิทยาลัย เพราะปกติต้องเรียนถึง 5-6 ปี ต่อจากนั้นได้ไปรับการศึกษาพิเศษ หรือแบ่งปันประสบการณ์? ที่ลูแวง 3 เดือน

การทำงานกับชาวปกาเกอะญอ คุณพ่อโยเซฟ แกงตารด์ ได้เริ่มและทำงานมา 40 ปี (ตอนนี้ คุณพ่ออาแลง มาต่อ) เวลานี้คริสตังในสังฆมณฑลนครสวรรค์ ครึ่งหนึ่งเป็นชาวเขา อีก 10 ปี เชื่อว่าจำนวนชาวเขาที่เป็นคริสต์จะมี 75 % มีครูคำสอนช่วย 3 คน ซึ่งก็ยังไม่เพียงพอ

เรื่องครูคำสอน ที่เชียงใหม่ดูจะเข้มแข็งมากกว่า พูดได้ว่า 80 % มาจากครูคำสอนเป็นหลัก

ค.ศ. 1987 สมัยที่ทำงานด้านสังคมเป็นทีมกับคุณพ่อวัชรินทร์ สมานจิต คุณพ่อสมชัย พงษ์ศิริพัฒน์ คุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร ตอนนั้นสนุกมาก และได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรที่ลอนดอน อังกฤษ 2 เดือน ให้กับหน่วยงานด้านสังคมของสภาพระสังฆราชอังกฤษ

ตั้งแต่บวชมา เคยประจำอยู่ที่แม่เวย์ ที่ศูนย์ชาวเขาแม่สอด โรงเรียนภัทรวิทย์ และวัดนักบุญเทเรซา แม่สอด, โรงเรียนมัธโนทัย (โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์) ตาก และอยู่ที่ปูแป้มาได้ 5 ปี ในจำนวนทั้งหมด 130 ครอบครัว มีคริสตังอยู่ 26 ครอบครัว ประมาณ 700 คน