ข่าวภาคใต้ วันที่ 14 มีนาคม 2007 ที่ผู้โดยสารรถตู้ถูกยิ่งตายทั้งหมด 8 คน สะเทือนใจคนไทยทั่วไป วันต่อมาได้เห็นภาพพระสงฆ์องค์หนึ่ง สวมชุดขาวไปเคารพศพผู้เคราะห์ร้ายนั่นคือ คุณพ่อเปโตร ดาเนียล พระสงฆ์คณะซาเลเซียน อายุ 83 ปี เป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร เบตง ยะลา

“เพื่อนสงฆ์” โทรศัพท์คุยกับคุณพ่อดาเนียล วันพุธบ่ายหลังอาทิตย์ใบลาน คุณพ่อกำลังเตรียมสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ กับเด็กเยาวชน

“ผมเอง รู้สึกว่าในฐานะที่เป็นชาวเบตงคนหนึ่ง ต้องไปแสดงความคารวะศพของเขา ร่วมแสดงความอาลัยกับญาติพี่น้องของเขา”

“ถ้ามีโอกาสพูด ก็จะพูดกับเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ ว่าเราต้องวางอาวุธ ต้องวางอาวุธ” คุณพ่อเน้นเสียงหนักแน่น “เขาก็ทำอะไรไม่ได้ ถ้าเราไม่มีอาวุธ...!!!”

“ผมไปร่วมพิธีเพื่อยืนยันว่าความเมตตากรุณาของพระเจ้าอยู่กับเรา เป็นเครื่องหมายแห่งความรักที่เรามีพระเจ้าอยู่สำหรับเขา เมตตาเขาด้วย ขอร้องให้พวกเราพยายามหาหนทางแห่งสันติสุข ไม่ฆ่ากัน เคารพสิทธิมนุษย์ ชีวิตมนุษย์”

“ส่วนตัว รู้สึกว่าพระเป็นเจ้าโปรดให้ผมมาอยู่ที่นี่ ผมเองอ่อนแอมาก”

“วันอาทิตย์ใบลาน พระคัมภีร์แบบยาว มีผู้อ่านที่เป็นผู้เล่า ประชาชน เยาวชนเขาอ่านได้ดี ผมคนเดียว อ่านไม่ค่อยได้ พระเยซูวันนั้นพูดผิดๆ ถูกๆ ไม่ค่อยได้มีเวลาเตรียมตัวอย่างดีนัก”

“ผมจะเดินทางไปเข้าเงียบที่หาดใหญ่ ในเขตเดียวกัน เดือนละครั้ง เดินทางโดยรถตู้พร้อมกับประชาชน ปกติ เหมือนกับคนทั่วไป ไม่ต้องเข้าไปทางมาเลเซียแต่อย่างใด ไม่จำเป็น”

“เชื่อไหม? ผมอยู่ที่นี่ลืมเรื่องเวลา ไม่เคยคิดหรือนับเลย ลืมไปเลย อยู่ที่เบตง น่าจะพูดภาษาจีน ผมก็ไม่เป็น ภาษายาวี ก็พูดไม่เป็น ภาษาไทยก็พูดได้เล็กๆ น้อย ผมเป็นคนโง่คนเดียวในท่ามกลางพวกเขา”

ทุกคำพูดที่สุภาพถ่อมตน และการที่คุณพ่ออยู่ท่ามกลางพวกเขาเวลา เป็นการพูดที่ทุกภาษาเข้าใจได้ว่า “อย่ากลัว!”

“เพื่อนสงฆ์” ขอส่งกำลังใจและคำภาวนามายังคุณพ่อ ซิสเตอร์ และพี่น้องทุกท่านด้วย!