คุณพ่อสิริพงษ์ จรัสศรี อุปสังฆราชเมืองราชบุรี ลูกวัดบางนกแขวก สมุทรสงคราม เป็นคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้อง 5 คน มีน้องสาวเป็นซิสเตอร์คณะผู้รับใช้ฯ ชื่อซิสเตอร์ธิดาเพ็ญ จรัสศรี บิดาเสียตั้งแต่ก่อนบวช ส่วนมารดาชื่อเดือนฉาย จรัสศรี อายุ 71 ปี เป็นกรรมการสภาอภิบาลวัด และเป็นสมาชิกคณะวินเซนเดอปอลและเซอร์ร่าด้วย

คุณพ่อเกิดวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1959 อายุ 49 ปี บวชวันที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ. 1987 รวมชีวิตสงฆ์ได้ 21 ปี พระคุณเจ้ามนัส จวบสมัย เป็นผู้บวชให้ คุณพ่อได้เข้าโครงการพักภารกิจฟื้นฟูชีวิตสงฆ์ รุ่นที่ 5 ซึ่งมีทั้งหมด 11 คน

ได้รับแต่งตั้งเป็นอุปสังฆราช ค.ศ. 2006 ต่อจากคุณพ่อประดิษฐ์ ว่องวารี ตอนนั้นอายุบวชได้ 18 ปี เป็นศิษย์แสงธรรมรุ่นที่ 8 แต่มาบวชรุ่นที่ 9 เนื่องจากพักช่วงจบปี 4 ตามนโยบายของสังฆมณฑล พร้อมกับคุณพ่อสุรชาติ แก้วเสนีย์

เข้าบ้านเณรเล็ก ค.ศ. 1971 ตอนชั้น ป. 6 รวมกันทั้งหมด 11 คน มีคุณพ่อชีวิน สุวดินทร์กูร รวมอยู่ด้วย เขาเข้ามาตอนชั้น ม.ศ. 5 โดยจบมาจากโรงเรียนเซนต์ดอมินิกของคณะซาเลเซียน

“ตอนนั้นเขาเนี้ยบมาก ไม่ว่าจะเดิน กิน เล่น มีระเบียบเรียบร้อยที่สุด!”

บุคลิกภาพเป็นคนเรียบๆ เข้ากับทั้งพระสงฆ์รุ่นพี่ และรุ่นน้องได้ดี เป็นคนมีน้ำใจกับทุกคน ซึ่งเป็นจุดเด่นที่พระสงฆ์ราชบุรีหลายคนยอมรับ

คุณพ่อได้ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอังเยลีกุม ของคณะดอมินิกัน ที่กรุงโรม ในสาขา Moral Theology เรียนอยู่สองปีครึ่ง ทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ เรื่อง Sex-tourism Indrustry : the Dehumanization and Demoralization of theHuman Person

เพราะช่วงนั้นรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่มันมีผลกระทบหรือมีอะไรแอบแฝงอยู่ ดูภายนอกดี เป็นเรื่อง exotic แต่ภายในแล้วเป็นเรื่อง erotic ซะมากกว่า

ที่มหาวิทยาลัย เราเรียนรวมกันทั้งพระสงฆ์ นักบวชชาย หญิง ฆราวาส เรียนรวมกันหมด

ตอนนั้นมีคุณพ่อไพบูลย์ อุดมเดช คณะพระมหาไถ่ และคุณพ่อพัฒนา อุปการ สังฆมณฑลอุดรธานี เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยอัลฟอนโซ ของคณะพระมหาไถ่

คุณพ่อเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่บ้านเณรและวิทยาลัยแสงธรรมอยู่ 5 ปี สอนวิชา Moral Theology ให้เณรปี 4 และนักศึกษาคริสตศาสนธรรม

พระคุณเจ้าปัญญา กฤษเจริญ ท่านก็ไม่ได้พูดอะไรมาก พระคุณเจ้าขอทางคุณพ่อสมพร อุปพงศ์ อธิการบ้านเณรแสงธรรมในเวลานั้น ขอให้ผมไปช่วยสังฆมณฑลราชบุรี “ขอให้มาช่วยกันหน่อย...”

ในฐานะที่เป็นอุปสังฆราช ต้องรับหน้าที่ประธานกรรมการบริหารสังฆมณฑลและที่ปรึกษาพระสังฆราช และยังต้องไปสอนเรียนที่วิทยาลัยแสงธรรมบ้าง จนเส้นผมเริ่มมี “หงอก” แซมขึ้นมาบ้างแล้ว

เมื่อถามว่า อะไรเป็นจุดที่เด่นของสังฆมณฑลราชบุรี

“คุณพ่อของราชบุรีส่วนใหญ่เป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง ทำงานได้ดี และเต็มที่กับงานที่ได้รับมอบหมาย”

“สิ่งที่อยากเห็นและอยากให้มีมากที่สุดคือ ตามคติพจน์ของพระคุณเจ้าปัญญาว่า “ขอให้เป็นหนึ่งเดียวกัน” (Ut Unum Sint) ทั้งในพระสงฆ์ นักบวช และฆราวาส โดยเฉพาะพระสงฆ์เราก่อน จะได้เป็นแบบอย่างให้สัตบุรุษด้วย”

เข้าโครงการพักภารกิจฟื้นฟูชีวิตสงฆ์ รุ่นที่ 5 รุ่นนี้มีเพียง 11 องค์

คุณพ่อมีคติพจน์ในวันบวชว่า “มิใช่ตัวข้าพเจ้า แต่เพื่อพระเป็นเจ้า”