รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

เมื่อพูดถึง คุณพ่อปกาเกอะญอองค์นี้ เพื่อนๆ และพี่ๆ ที่รู้จักมักจะคิดถึงผู้ชายไร้มารยา ซื่อจนเป็นเป้าของคนมิจฉาทิฐิ

คุณพ่อสุธี เจริญกุล ลูกหลายชนเผ่าของแท้ จากเด็กดอยที่วิ่งเล่นบนเขา เหมือนกับเด็กคนอื่นๆ แต่พระเจ้าทรงเรียกและเลือกให้มารับใช้พระเจ้าและเพื่อนพี่น้องชาวดอย

เข้าบ้านเณรที่โรงเรียนดรุณาราชบุรี สมัยคุณพ่อสุรพล เนื้อจีน เป็นอธิการ รุ่นแรกที่มาเรียนซึ่งพระคุณเจ้าโรเบิร์ต รัตน์ บำรุงตระกูล ส่งไปเรียนที่สังฆมณฑลราชบุรี

เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และต่อที่โรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการอีก 3 ปี รวมเวลา 6 ปี รุ่นเดียวกับคุณพ่อทัศน์ศิลป์ นวลคำมา และคุณพ่ออนุพงศ์ ดำรงอุษาศีล

เข้าบ้านเณรใหญ่แสงธรรม ค.ศ.1986 รุ่นที่ 15 เพื่อนๆ เขาเก่งๆ กันทั้งนั้น รุ่นเดียวกัน กรุงเทพฯ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร คุณพ่อประยุทธ ศรีเจริญ คุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล คุณพ่อถนอมศักดิ์ เลื่อนประไพ คุณพ่อจินตศักดิ์ ยุชัยสิทธิกุล คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช คุณพ่อไพโรจน์ เกตุรัตน์ ท่าแร่ฯ คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์ คุณพ่อบัญชา ไชยรา คุณพ่อไพศาล ว่องไว จันทบุรี คุณพ่อสมจิตร พึ่งหรรษพร คุณพ่อชาติชาย เวฬุรัตนกุล

เมื่อเรียนจบจากบ้านเณรใหญ่แสงธรรมตามหลักสูตรแล้ว ได้รับศีลบวชวันที่ 11 มิถุนายน ค.ศ.1993 รวมเวลา 19 ปี โดยพระคุณเจ้ายอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ ณ อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่

เมื่อบวชแล้วพระคุณเจ้าให้ไปเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอห์น บัปติสต์ แม่โถ ช่วยคุณพ่อดุรงค์ฤทธิ์ กระบวนศิริ อยู่ 2 ปี แล้วย้ายไปอยู่วัดนักบุญเปโตร แม่ลาน้อย กับคุณพ่อปีแอร์ กาเซ็ตตา คณะเบธาราม เวลานี้กลับไปอยู่ฝรั่งเศส ยังมีชีวิตอยู่

อยู่ที่นี่ ค.ศ.1993-1995 ได้ดูแลกะเหรี่ยง “โพล่ง” ด้วย ไปถวายมิสซาให้เขา พวกนี้เป็นสาขาหนึ่งของกระเหรี่ยง มีมากทางราชบุรี และย้ายไปอยู่วัดนักบุญเปาโล นาเกียน เชียงใหม่ ค.ศ.1999-2000 มีสัตบุรุษประมาณ 40 ครอบครัว

ช่วงนี้รู้สึกสุขภาพแย่มาก ใจมันสู้ แต่ร่างกายไม่ไหว เราก็ทำงานโดยไม่คิดถึงตัวเอง ที่สุดรู้ตัวว่าไม่ไหวแล้ว ก็ปรึกษากับคุณพ่ออันเยโล อุปสังฆราช ขอพักและขอไปเรียนสัก 1 ปี ผู้ใหญ่ก็ให้เรียนที่ฟิลิปปินส์ ก่อนไปก็ไปฝึกภาษาที่เอแบค (ABAC) ระยะหนึ่ง พักอยู่กับบราเดอร์และถวายมิสซาให้บราเดอร์ 3 เดือน ผมประทับใจบราเดอร์มาร์ติน ท่านเขาเป็น “คนเรียบง่าย ศรัทธา สวดสายประคำเสมอ”

ผมเดินทางไปอยู่ตาไกไตกับคณะโฟโกลาเร ประมาณ 6 เดือน ได้พักและรับการอบรมเรื่องชีวิตสงฆ์และฝึกภาษา อังกฤษด้วย หลังจากนั้นก็กลับประเทศไทย

ค.ศ.2003-2006 พระคุณเจ้าส่งให้ไปศึกษาต่อที่ Asian Social Institute.จบปริญญาโทด้าน Pastoral Sociology ที่นี่มีชาวกระเหรี่ยงคนหนึ่งไปเรียนปริญญาเอกอยู่ก่อนแล้ว คุณสุนทร วงศ์จอมทอง สามีครูจงดี จบดอกเตอร์มา จบมาแล้วก็ทำงานให้กับสังฆมณฑลอยู่จนทุกวันนี้ และมี คุณอัจฉรา สมแสงสรวง ทำงานอยู่ที่แผนกความยุติธรรมและสันติ (ย.ส.) และซิสเตอร์รัชนี ดีสุดจิต คณะอูร์สุลิน เท่าที่ทราบ

ค.ศ.2007 พระคุณเจ้าให้มาอยู่ที่อมก๋อย สมัยที่สอง เป็นเจ้าอาวาสวัดแม่พระบังเกิด  มีคริสตังอยู่ 600 คน และยังมีคนที่เรียนคำสอนเตรียมล้างบาปอีกประมาณ 1,000 คน เคยอยู่ที่นี่ครั้งแรกเมื่อ ค.ศ.1996-2000

บิดาของคุณพ่อชื่อนายเกโพ มารดาชื่อนางปาลอย อายุกว่า 70 ปี เกิดที่พม่า เมื่ออายุ 19 ปี บิดาสมัครเป็นครูคำสอนตามคุณพ่อมิสชันนารีมาอยู่ประเทศไทย ท่านรู้ภาษาอังกฤษและภาษากระเหรี่ยงดี ทั้งฝั่งไทยและพม่าได้ช่วยงานคุณพ่อ เมื่อคุณพ่อเซกวีน้อตเสียชีวิตแล้ว บิดาได้แปลหนังสือพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม ยกเว้นบทสดุดี และพันธสัญญาใหม่ ยกเว้นหนังสือวิวรณ์ ทำงานตั้งแต่ตีห้าจนสามสี่ทุ่ม ต่อมาได้จัดพิมพ์เป็นเล่มแล้ว และสองเล่มนั้นก็เอาฉบับที่คุณพ่อเซกวีน้อต ได้แปลไว้มารวมกัน ใช้เวลาประมาณ 10 ปี

คุณพ่อสุธีเป็นลูกคนที่ 3 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 13 คน มีน้องสาว 3 คน เป็นซิสเตอร์คณะอูร์สุลิน ชื่อซิสเตอร์นฤมล คนที่สองชื่อซิสเตอร์ดรุณี และซิสเตอร์มาลี คณะมารีอาบัมบีนา (แปลว่าพระนางมารีย์ทรงบังเกิด)

ประสบการณ์ครั้งหนึ่ง เมื่อประมาณ 10 ปีมาแล้ว มีคนหนึ่งอ้างตัวว่าเป็นพระสงฆ์ ผมไม่รู้จัก เขาได้เข้ามาที่วัด ผมให้พักที่ห้อง และเข้าไปถวายมิสซา เขาเอาเงินไป 40,000 บาท เป็นเงินสำหรับค่าใช้จ่ายของวัด เด็กศูนย์ และค่ายคำสอน 2 เดือน

คุณพ่อสุธีมีญาติที่บวชเป็นพระสงฆ์ คือ คุณพ่อชัยยศ “เจริญกูล” นามสกุลเขาเขียน “สระอู” เพราะเจ้าหน้าที่เขียนผิดจึงเลยตามเลย บิดาของคุณพ่อชัยยศเป็นพี่ชายบิดาผม!