รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

คุณพ่อยอห์น บัปติสตา อุดมศักดิ์ วงษ์วุฒิพงษ์ อายุ 64 ปี สัตบุรุษวัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร ปทุมธานี บิดาชื่อ มัทธีอัส ยู่มา แซ่เอี๊ยว มารดาชื่อ มารีอา ล้วน (ขาเซียะ) แซ่เอี๊ยว เวลานี้คุณแม่อายุ 96 ปีแล้ว เป็นลูกคนที่ 6 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 11 คน เป็นผู้ชาย 5 ผู้หญิง 6 คน พี่ชายสองคนเสียชีวิตเมื่อตอนเล็กๆ มีหลานบวชเป็นพระสงฆ์ 2 องค์ คือ คุณพ่อบัญชา วงษ์วุฒิพงษ์ เป็นลูกของพี่สาวคนโต และคุณพ่อเทพประสิทธิ์ ทอแสงธรรม เป็นลูกของพี่สาวคนที่สอง

แรกๆ เรียนอยู่ที่โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร เป็นโรงเรียนของวัด พอจบชั้น ม.5 กระทรวงศึกษาธิการก็เปลี่ยนหลักสูตร ชั้น ม.6 เป็น ม.ศ.5 เมื่อจบแล้วเข้าบ้านเณรเป็นรุ่นมาสเตอร์

เข้าบ้านเณรสมัยคุณพ่อฮั่วเซี้ยง กิจบุญชู (พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู) เป็นอธิการ และคุณพ่ออาแบล เก็ง พานิชอุดม เป็นเจ้าอาวาสวัดลำไทร เรียนที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน 4 ปี เรียนภาษาอังกฤษละติน และเป็นครูสอนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ด้วย

ไปศึกษาต่อที่บ้านเณรปีนัง (General College) เป็นรุ่นสุดท้ายที่พระสังฆราชส่งไป ได้เรียนอยู่ 2 ปี เรียนปรัชญา แต่สุขภาพไม่ค่อยดีเนื่องจากเป็นโรคดีซ่าน ต้องกลับมารักษาตัวที่เมืองไทย ได้ไปอยู่กับคุณพ่อยือแบงที่วัดเจ้าเจ็ด ช่วงนั้นสภาพระสังฆราชฯ ได้เปิดบ้านเณรใหญ่แสงธรรมแล้ว ค.ศ.1972 และงดส่งสามเณรไทยไปเรียนที่บ้านเณรปีนัง

เมื่อกลับมารักษาตัวที่ประเทศไทย ได้เรียนระดับเทววิทยาต่อที่บ้านเณรใหญ่แสงธรรม เรียนอยู่ 4 ปี มีเพื่อนๆ คือ คุณพ่อสมคิด เจริญนารถ คุณพ่อประเสริฐ สิทธิ และคุณสมโภชน์ อุปพงศ์ ในช่วงนี้รู้สึกอยากเป็นพระสงฆ์ทำงานกับชาวเขา ได้คิดและไปดูงานในสังฆมณฑลนครสวรรค์หลายแห่ง ที่สุดได้ปรึกษาผู้ใหญ่และขอย้ายเข้าสังฆมณฑลนครสวรรค์ระหว่างเรียนเทววิทยานี่แหละ

ได้รับศีลบวชวันที่ 13 มกราคม ค.ศ.1979 พระคุณเจ้ายอแซฟ บรรจง อารีพรรค เป็นผู้บวชให้ที่วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร หลังจากบวชสังฆานุกรได้เพียง 2 เดือน

ชีวิตและภารกิจสงฆ์

เมื่อรับศีลบวชแล้ว พระคุณเจ้ามอบหมายให้เป็นเจ้าอาวาสวัดพระนามกรเยซู บางขาม ต่อจากคุณพ่อบีโยต์ อยู่ได้ 4 เดือน หย่อน 4 วัน คุณพ่อประมวล พุฒตาลศรี จากวัดนักบุญเปโตร สามพราน มารับหน้าที่แทน ผมจึงไปอยู่ที่หล่มสัก มีคริสตัง 5-6 ครอบครัวเท่านั้น และดูแลที่หล่มเก่าด้วย ปีถัดมาพระคุณเจ้าให้รับผิดชอบวัดเข็กน้อย และเมื่อคุณพ่อวินัย วิเศษเธียรกุล บวชแล้ว ก็มารับผิดชอบวัดเข็กน้อยแทน

วัดที่อยู่ในความรับผิดชอบของผม มีห้วยสวิง ช้างตะลูด ห้วยใหญ่ หนองไผ่ ฯลฯ รวมแล้วทั้งหมดประมาณ 12 แห่ง แต่ละแห่งมี 3-5 ครอบครัว มีที่เพชรบูรณ์มากหน่อย 15 ครอบครัว อยู่ที่เพชรบูรณ์ 7 ปี ได้สร้างถ้ำแม่พระ

ต่อจากนั้น ไปอยู่ที่อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์ ต่อจากคุณพ่อประจวบโชค ตรีโสภา และเตรียมตัวไปศึกษาต่อต่างประเทศ เรียนภาษากับคุณพ่อโกลริโอได้ 3 เดือน พอดีท่านมรณภาพ ถูกรถชนตาย

ที่สุดพระคุณเจ้าบรรจง อารีพรรค ส่งไปเรียนที่สถาบัน “เอกเช โฮโม” (Ecce Homo) อิสราแอล 7 เดือน

เมื่อกลับมาพระคุณเจ้าให้ไปอยู่ที่กิโลเมตร 48 แม่สอด ตาก ทำงานกับพวกอาข่า อยู่ได้ 2 ปี ย้ายไปอยู่ที่วัดนักบุญยอแซฟ พิจิตร ที่นี่มีคริสตังไม่กี่คน ไปรับหน้าที่ต่อจากคุณพ่อสุวนารถ (มี้) กวยมงคล ได้สร้างโรงเรียนเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงชั้น ป.6 มีซิสเตอร์คณะรักกางเขนจากจันทบุรีมาบริหาร อยู่ได้ 5 ปี ต่อมาคุณพ่อสุนัย สุขชัย มารับหน้าที่แทน ส่วนผมย้ายไปอยู่ที่เข็กน้อยอีกรอบหนึ่ง อยู่ 9 ปีครึ่ง ได้สร้างวัดใหม่ชื่อ “วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์” สร้างบ้านพักพระสงฆ์ ศาลาอเนกประสงค์ และตั้งคณะพลมารี เพราะพลมารีเป็นเสมือนมือขวาของพระสงฆ์ และคณะวินเซนเดอปอล

วัดนี้มีสัตบุรุษ 600 คน เวลานี้มี 700-800 คนแล้ว ไปรับหน้าที่ต่อจากคุณพ่อพิทักษ์ ศิลาโคตร มีซิสเตอร์คณะพระกุมารเยซู ซิสเตอร์วันทนา กิจมงคล มาช่วย เมื่อครบ 3 ปี ตามที่ตกลงกัน ต่อมามีซิสเตอร์คณะพระหฤทัยฯ ซิสเตอร์รำไพ ศุระศรางค์ และเพื่อนอีกคนหนึ่งมาแทน จากที่นี่ ยังต้องดูแลศูนย์เล็ก รวม 8 แห่ง

พวกม้งในประเทศไทยมีประมาณ 2 หมื่นกว่าคน คุณพ่อที่เริ่มบุกเบิกที่เข็กน้อยเป็นองค์แรกคือ คุณพ่อแฮรี่ ทิล พระสงฆ์คณะพระมหาไถ่ ชาวอเมริกัน ต่อมาเมื่อคุณพ่อย้ายขึ้นไปทางเชียงใหม่ ก็เป็นคุณพ่อม็อตแตงมารับช่วงต่อ คุณพ่อเสียชีวิตที่เข็กน้อยนี้แหละ

วันนี้ เป็นอดีต

วันนั้นผมได้ไปร่วมฉลองปัสกาที่วัดบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง มีสัตบุรุษ 20 คน มีเด็กๆ กว่าครึ่งหนึ่ง และในค่ำคืนเสกน้ำ และความสว่าง มีล้างบาปผู้ใหญ่ 1 คน

วัดนี้เดิมจะตั้งชื่อวัดนักบุญโทมัส แต่มีคริสตังคนหนึ่งมีความตั้งใจอยากทำบุญเพื่อถวายเกียรติแด่บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง ได้ติดต่อกับทางสังฆมณฑล ที่สุดเราได้เปลี่ยนชื่อ คิดว่าเขาคงได้รับความช่วยเหลือจากท่านบุญราศี จึงต้องการแสดงความขอบคุณ และถวายเกียรติแด่ท่าน เขาได้ถวายเงินคนเดียวประมาณ 5 แสนบาท ที่เหลือก็มีคนอื่นช่วยกัน รวมแล้วประมาณ 9 แสนบาท

ต่อมาได้มาดูและตัดสินใจซื้อที่ดินที่นี่ ค่อยๆ เริ่มเป็นศูนย์อบรมเด็กๆ ส่วนเงินทำบุญ บริเวณนี้ส่วนใหญ่เป็นญาติพี่น้องกัน เป็นคนรู้จักกัน ที่ตั้งใจและชวนกันมาดูสถานที่และอยากจะทำบุญสร้างบ้านเด็ก บ้านพ่อ หอประชุม และวัด

ส่วนชื่อนักบุญโทมัส ใช้ตั้งชื่อศาลาที่สร้างขึ้นแทน

คติพจน์วันบวชของคุณพ่อ “เรามาเพื่อรับใช้”

สังฆมณฑลนครสวรรค์ได้ประกาศแต่งตั้งโยกย้าย ให้คุณพ่อไปประจำที่วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ.2012 คุณพ่อให้ทุกอย่างอยู่เบื้องหลัง แต่เบื้องหน้าวันนี้ “เราไปเพื่อรับใช้”

หมายเหตุ   สัมภาษณ์วันที่ 1 เมษายน ค.ศ.2012 ณ วัดบุญราศีคุณพ่อนิโคลาส