รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

บุคคลในภาพคือ คุณพ่อฮั่วเซี้ยง กิจบุญชู (หมายเลข 1) ปัจจุบันคือพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู กับคุณพ่อ
เทโอฟิล เซ่งฮง กิจบุญชู (หมายเลข 2) ผู้เป็นลุง เป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนา ท่าจีน (ค.ศ.1947-1969, หลังจากนี้พักเกษียณที่บ้านเณรยอแซฟ และมรณะวันที่ 16 กันยายน ค.ศ.1973)

คุณพ่อฮั่วเซี้ยงศึกษาที่กรุงโรม 7 ปี รับศีลบวชวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ.1959 หลังจากนั้นเดินทางกลับประเทศไทย วันที่ 8 กันยายน ค.ศ.1960 มีมิสซาแรกต้อนรับอย่างสง่าวันที่ 15 กันยายน ค.ศ.1960 ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน
สมัยคุณพ่ออันตน เดชังป์ เป็นเจ้าอาวาส

พระสงฆ์ที่อยู่ด้านหลังคือคุณพ่อวิลเลียม ตัน (หมายเลข 3) คุณพ่อเอก ทับปิง (หมายเลข 5, ต่อมาได้รับอภิเษกเป็นพระสังฆราช ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ค.ศ.1976-1985) เพื่อนร่วมชั้นเรียน และคุณพ่อชัชวาลย์ แสงแก้ว (หมายเลข 4)

หลังมิสซามีขบวนเรือแห่ไปที่บ้านโดยเข้าคลองลัด เพื่อเลี้ยงฉลองที่บ้าน

ก่อนกลับประเทศไทย คุณพ่อฮั่วเซี้ยงได้ขออนุญาตพระคุณเจ้าหลุยส์ โชแรง ไปแสวงบุญที่ลูร์ด และเยี่ยมลูกศิษย์ที่อังกฤษ และไปร่วมพิธีเคารพศีลมหาสนิทที่เมืองมิวนิก เยอรมัน ในฐานะผู้สื่อข่าว “สารสาสน์” (ปัจจุบันคือ “อุดมสาร”) และได้ซื้อเครื่องฉายสไลด์สำหรับสอนคำสอนอย่างดีกลับมาเพื่องานอภิบาล

เมื่อเครื่องบินมาถึงดอนเมือง คุณพ่อได้เดินทางต่อไปบ้านเณรปีนังเพื่อเยี่ยมเพื่อนๆ แล้วจึงย้อนกลับมาดอนเมืองอีกครั้ง

เมื่อมาถึงประเทศไทยแล้ว พอดีเป็นช่วงที่พระสังฆราชกำลังติดภารกิจเรื่องการประชุมสังคายนาวาติกัน ที่ 2 จึงมีเวลาว่าง 4 เดือน ระหว่างนี้ได้ไปเยี่ยมตามวัดต่างๆ ในสังฆมณฑลหลายวัด และได้รับเชิญไปเทศน์ฉลองวัด

วัดแรกที่ได้รับแต่งตั้งไปประจำคือ วัดพระนามกรเยซู บ้านแป้ง สิงห์บุรี รับหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ซึ่งมีคุณพ่อปอล ยือแบง เป็นเจ้าอาวาส สมัยนั้นยังไม่มีไฟฟ้าใช้

ขอขอบคุณ พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ผู้ให้ข้อมูล