รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

โอกาสบวชเป็นพระสงฆ์ของ
คุณพ่อราฟาแอล สมบูรณ์ แสงประสิทธิ์ (ราชบุรี)
คุณพ่อวิโรจน์ อิทรสุขสันต์ (ราชบุรี)
และพระคุณเจ้ายอแซฟ บรรจง อารีพรรค (จันทบุรี)
วันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ.1964 โดย S.E. Mons. Sigismondi
ณ มหาวิทยาลัยอูร์บานีอานา กรุงโรม อิตาลี