รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

คุณพ่อปอล ยือแบง พระสงฆ์คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (MEP)
สมัยเป็นเจ้าอาวาสวัดพระนามกรเยซู บ้านแป้ง สิงห์บุรี ค.ศ.1953-1965
ถ่ายภาพร่วมกับซิสเตอร์คณะพระหฤทัยฯ แห่งกรุงเทพฯ และสัตบุรุษวัดพระนามกรเยซู บ้านแป้ง สิงห์บุรี