รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

พิธีศพ พระสังฆราชยัง บัปติสต์ ปัลเลอกัวซ์ ประมุขมิสซังสยาม ค.ศ.1841-1862
วันที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ.1862 ณ วัดคอนเซปชัญ สามเสน
(มรณะวันที่ 18 มิถุนายน ค.ศ.1862)

พิธีศพนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม ค.ศ.1862
ร่างของท่านถูกบรรจุในโลงโลหะ ปิดฝาสนิทด้วยการบัดกรี และบรรจุในโลงไม้อีกชั้นหนึ่ง
ภายนอกประดับตกแต่งด้วยผ้าไหมและเครื่องตกแต่งอื่นๆ
แล้วนำไปฝังไว้ในวัดคอนเซปชัญ เป็นวัดที่ท่านเป็นผู้สร้างสมัยเป็นเจ้าอาวาส
และเป็นวัดที่ได้รับอภิเษกเป็นพระสังฆราช พิธีปลงศพนี้จัดอย่างสง่างดงามเป็นอย่างยิ่ง
เช่นเดียวกับบุคคลสำคัญของสยาม