สวัสดีครับพระคุณเจ้าและคุณพ่อทุกท่าน

@ ขอต้อนรับ พระคาร์ดินัลเซเป ผู้แทนพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 มาร่วมประชุม เอเอ็มซี. ถึงเชียงใหม่วันที่ 18 ตุลาคม นอกจากนี้ มีพระคาร์ดินัลอิวาน ดีอาส สมณกระทรวงประกาศพระวรสารฯ พระคาร์ดินัลวีดาล จากฟิลิปปินส์ และงานนี้ พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ของเรา เป็นผู้กล่าวต้อนรับในนามพระศาสนจักรไทย พระคุณเจ้ายอด พิมพิสาร ประธานสภาฯ, พระคุณเจ้าจำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ร่วมกับ พระคุณเจ้าพเยาว์ มณีทรัพย์ ยกทัพไปเชียงใหม่

@ สัมมนาพระสงฆ์ประจำปีครั้งที่ 25 “บอกเล่าพระเยซูเจ้าให้ชาวไทย” ทุกอย่างลงตัวแล้ว แต่จะออกหัวหรือก้อยก็ยังไม่รู้ “กรรมกรสัมมนา” กังวล เพราะปีนี้งานแยะและต่อเนื่องกัน

@  สังฆมณฑลสุราษฎร์ฯ สับรางกันไม่ลง พระคุณเจ้าประธาน ศรีดารุณศีล ต้องตัดสินใจ “คามิกาเซ่” ตรงกับคณะโอเอ็มไอ.  คุณพ่อปรีชา ธรรมนิยม จัดเข้าเงียบประจำปีของคณะพอดี๊พอดี

@ “วันที่ผมได้รับอภิเษกเป็นพระสังฆราชฯ เวลาที่พระสังฆราชฯ เอาหนังสือพระคัมภีร์ไว้ที่ศีรษะของผม ทำให้ผมคิดถึงว่าสมัยที่บวชเป็นพระสงฆ์ พระคุณเจ้าเอาวางไว้ในมือ มาวันนี้ ไว้บนศีรษะ เพื่อจะได้ซึมซับเข้าในสมอง เลย” พระคุณเจ้าบรรจง ไชยรา พูดไว้วันที่ 1 สิงหาคม มิสซาเปิดโครงการพักภารกิจรุ่นที่ 6 จำนวน 19 คน ผ่านไปเรียบร้อยถึงวันที่ 2 ตุลาคม สองเดือนเต็ม ขอบคุณคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร ทั้งวิทยากรและเจ้าหน้าที่บ้านผู้หว่าน ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียว “อยากให้เพื่อนๆ พี่ๆ ได้เข้าโครงการนี้กัน...มันดีจริงๆ” มีกำลังใจและมั่นใจในชีวิตและพันธกิจสงฆ์เพื่อรับใช้พี่น้องมากขึ้นแยะ และรุ่นที่ 7 เตรียมไว้ได้เลย

@ คุณพ่อกุสต๊าฟ โรเซนส์ อายุ 80 ปี อายุบวช 50 ปี ชาวเบลเยียม อยู่ประเทศไทยเท่ากับอายุบวช คณะซาเลเซียนจัดงานฉลองวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ. 2006 คุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต ์  เจ้าคณะกล่าวว่า “ถ้าชีวิตมีแต่ได้ทุกอย่าง ที่สุดจะเบื่อตาย”

คุณพ่อวิสเซอร์ เพื่อนร่วมรุ่นมาร่วมงานด้วย อยู่ถึงเขมร ที่พนมเปน 10 ปี และปอยเปต 3 ปี รวมแล้ว 13 ปี สร้างดอนบอสโกเพื่อผู้ยากไร้ ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก บัดนี้กำลังเริ่มเห็นผลในศิษย์เก่าแล้ว

@  วันที่ 4 -7 กันยายน สภาพระสังฆราชฯ นัดประชุมที่บ้านผู้หว่าน วันแรก “บูโร” ที่เหลือสภาฯ ล้วนๆ

@ พระคาร์ดินัลมีชัย กิจบุญชู พูดหลังงาน “ทีเอ็มซี.” ให้ทุกระดับต้องถามต่อว่า “แล้วตัวเรา วัดเรา สังฆมณฑลฯ จะทำอย่างไรต่อไป”

@ พระคุณเจ้าเทียนชัย สมานจิต ปีนี้อายุครบ 75 ปี เป็นพระสังฆราชฯ 35 ปี ต้องหาหมอ “เช็กอัพ” ถ้าเป็นเครื่องยนต์ต้อง “โอเวอร์ฮอล” สักที พักได้ 2-3 วัน วันที่ 30 กันยายน รีบลาคุณหมอกลับบ้าน!

@ คุณพ่อจอห์น ทาบอร์ ลูกหัวปีของอุดร ต้องนอนให้หมอผ่าหลังครั้งใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม กลับอุดรฯ ครั้งนี้ มีเข็มขัดเส้นใหญ่คาดให้หนึ่งเส้น เรื่องเร่งด่วนต้องลดน้ำหนักสัก 10-20 กิโลฯ

@ ต้อนรับกลับบ้าน คุณพ่อลือชัย ธาตุวิสัย คัมภีราจารย์ระดับด็อกเตอร์ กลับมาครั้งนี้เหมือนคัมภีร์โมบาย และคุณพ่อธรรมรัตน์ เรือนงาม จากสังฆมณฑลจันทน์ ไปเรียน 4 ปี

@ ส่วนบทความพระคัมภีร์แต่ละอาทิตย์ โดยคัมภีราจารย์ชัยยะ กิจสวัสดิ์ กำลังเป็นที่นิยมชมชอบสำหรับพระสงฆ์ทั่วประเทศ ใครไม่เคยอ่านก็ลองดูเว็บไซต์ พระคัมภีร์ดีๆ

@ รวมญาติ “สังขรัตน์” วันที่ 14 สิงหาคม คุณพ่อฉลองรัฐ (เป๊ปซี่) สังขรัตน ์ อยู่ถึงแพร่ นัดรวมญาติผู้ใหญ่ที่วัดสองพี่น้อง รวมทั้ง “ฤกษ์สุจริต, กาญจนธานินทร์, ศุภลักษณ์และชลหาญ” รวมครั้งนี้ได้ถึง 400 คน ถ้ามาครบมีถึง 1000 คน มีพระสงฆ์ 7 องค์ คุณพ่อลออ สังขรัตน์ พ่อปู่ และส่วนคุณพ่อสง่า สังขรัตน์ พ่อปู่ใหญ่ ล่วงลับไปก่อนแล้ว

@ ฉลอง 25 ปี คุณพ่ออารอน และคุณพ่อ ยอห์น ตามาโย ฉลอง 25 ปี ขอกลับไปเยี่ยมบ้าน ฉลองกับญาติพี่น้องที่ฟิลิปปินส์ ส่วนคุณพ่อมนูญ สนเจริญ  วันที่ 22 ตุลาคม ที่วัดเกาะใหญ่ และคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม วันที่ 26 ตุลาคม วัดเจ้าเจ็ด ดูหน้าแล้วน่าจะ50 ปีแล้วสหายเอ๋ย!

@ เว้าลาวได้บ่ อยู่ลาวมาหลายปี กลับมาครั้งที่แล้วยาวพิเศษเพราะสุขภาพ บัดนี้ซ่อมเสร็จแล้ว เริ่มลุยงานต่อ เอ้าฮุย..เล่..น่ำ..คุณพ่ออนันต์ เอี่ยมมโน ฮุย

@ คุณพ่อรังสรรค์ ภานุรักษ์ กลับจากอินเดีย เข้าประจำที่เดิม คุณพ่อนิกร ประสูติแสงจันทร์ มอบงานคืนเหมือนเดิม

@ คุณพ่อวิษณุ ธัญญอนันต์ จากดับลินบินมาสุวรณภูมิ 1 เดือน ภารกิจ ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมเต็มไม้เต็มมือ จากไป 10 ปี ราศีดูดีขึ้นแยะ

@ งานใหญ่ส่งท้ายปี วันที่ 3 ธันวาคม ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สภาพระสังฆราชฯ จัดศาสนพิธีมิสซา เพื่อ “ในหลวงของเรา” โอกาสฉลองครบ 60 ปีครองราชย์ และพระชนมายุครบ 80 พรรษา พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ร่วมกับบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์นักบวช และพี่น้องทุกท่าน ส่วนงานด้านดนตรี คุณพ่อไพศาล อานามวัฒน์ เลขาธิการฯ ด้านดนตรี และสภาการศึกษาคาทอลิกฯ กำหนดไว้วันที่ 21-22 มกราคม ค.ศ. 2007 ณ อัสสัมชัญอาเขต

@ คุณพ่อบุญเลิศ พรหมเสนา เชิญกรรมการศิลปะศักดิ์สิทธิ์ ไปเพ่งดูวัดซ่งแย้ อุบลฯ เมื่อปรับปรุงแล้ว เพิ่มคุณค่าให้น่าดู คุณพ่อเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช นำทีมไป

@ คุณพ่อเรอเน บริสซอง ชอบจดจำเรื่องความหลัง อยู่วัดสามเสนมาตั้งแต่ ค.ศ.1972 พระคุณเจ้าบอกให้ไปอยู่ชั่วคราว?

@  วันที่ 2 ตุลาคม ครบรอบ 8 ปี พระคุณเจ้ายวง นิตโย จากพวกเราไป วัดไหนมีรายชื่อคุณพ่อผู้ล่วงลับ ช่วยส่งรายชื่อ วันเดือนปีที่มรณะไปให้จะขอบคุณมาก เพื่อจะได้มาแบ่งปันให้ลูกหลานได้รู้

@ หนังสือสวย คุณพ่อสุทศ ประมวลพร้อม “ใต้ร่มโดมซางตาครู้ส ครรลองแห่งกางเขน” แค่ดูปกก็สะดุดตา หนา 780 หน้า ส่วนเนื้อหารวบรวมจากสารวัดแต่ละสัปดาห์ กลั่นกรองมาจากสมองและหัวใจ เพื่อชาวกุฎีจีน ให้ภูมิใจกับอดีตตั้งแต่พระเจ้าตากสินมหาราชฯ งานนี้บอกไว้ แต่ไม่มีขาย

@ คุณพ่อณัฐพล ศรีมะณี เลขาธิการฯ “สงฆ์สี่อีสาน” แจ้งว่า 22-26 มกราคม ค.ศ. 2007 พ่อใหญ่สุพล ยงบรรทม จัดสัมมนา เสร็จแล้วจะพากันไปแสวงบุญ “แม่พระแห่งลาวัง” เมืองดานัง เวียดนาม หลายคนอาจจะมีเจตนาแฝง “กลับไปเยี่ยมญาติ” โดยเฉพาะ คุณพ่อธีระยุทธ อนุโรจน์

@ ปุจฉา..ห้าปีแล้ว เทคโนโลยี / อินเตอร์เน็ต ทำกันไปถึงไหนแล้ว? “สำนักทิศทางฯ” เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักนโยบาย” ได้กำหนดนโยบายไว้ “เรื่องการประสานงานทุกระดับ การมีส่วนร่วมของฆราวาส และครอบคลุมทุกมิติ” เสียงนี้นำไปสู่ภาคปฏิบัติแล้วหรือ ?

@ ใกล้หมอและยา คุณพ่อชวลิต วินิจกุล ราชบุรี คุณพ่อวิโอลา วรศิลป์ พระคุณเจ้าพเยาว์ มณีทรัพย์ นัดหมอ ขอปลอดภัยไว้ก่อน

@ ประวัติคุณพ่อชัชวาลย์ แสงแก้ว จากห้อง 502 มีเรื่องราวมาเล่าให้อ่านกัน เพื่อบอกว่า “อย่าลืมคนแก่”

@ คุณแม่โสภา วรศิลป์ อดีตเจ้าคณะและนวกจารย์รุ่นบุกเบิกคณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล จากไปอย่างสงบ

@ คุณแม่วอลเตอร์ คณะอูร์สุลิน หญิงเหล็กกล้า สุขภาพร่างกายจะเจ็บป่วย แต่ใจสู้ เตรียมประชุมคณะกรรมการกลางของเอฟเอบีซี. กลางตุลาคม ก่อนเอเอ็มซี

@ นครสวรรค์ พระคุณเจ้าบรรจง อารีพรรค โปรดรักษาสุขภาพด้วยนะครับ ลูกศิษย์เป็นห่วง และใครผ่านไปทานกาแฟกับพระคุณเจ้า

@ ทบทวนแผนครึ่งทาง คุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข ประกาศสัมมนาของสงฆ์วันที่ 27-29 พฤศจิกายน ประเมินผลฯ มอบหมายให้พี่ใหญ่ คุณพ่อมนัส ศุภลักษณ์ เป็นพ่องาน และ บราเดอร์ทินรัตน์ คมกฤส มาร่วมกันทบทวน และคุณพ่อมนัส ศุภลักษณ์ เป็นพ่อบ้านต้อนรับ ศิษย์เก่าปีนัง จำนวน 30 คน วันที่ 20-22 พฤศจิกายน จะพาเข้าป่าลึกสัมผัสของจริง

@ คุณพ่ออาแลง อยู่ประเทศไทยได้ 8 ปี กลับไปเยี่ยมบ้าน 2 เดือน กลับมาทันเข้าเงียบเดือนกันยายน ส่วน “5 ทหารรุ่นปู่” คุณพ่อจักแมง อายุ 84 ปี (บวช 60 ปี) คุณพ่อกรังซ์ อายุ 84 ปี(บวช 59 ปี) จะกลับมาลงสนามบินสวรรณภูมิภายหลัง ส่วนคุณพ่อลาบอรี อายุ 82 ปี (บวช 57 ปี) คุณพ่อกูตังด์ อายุ 75 ปี (บวช 46 ปี) คุณพ่อปีโยต์ อายุ 73 ปี (บวช 47 ปี) ยังทำงานอยู่เต็มๆ ตามกำลัง

@ เข้าเงียบประจำปีที่หาดหฤทัย วันที่ 18-21 กันยายน คุณพ่อทินรัตน์ คมกฤส ผู้เทศน์ งานนี้ต้อง “มีชุมชนวัด” มาด้วยแน่ หลังจากนี้ นัดแนวร่วมไปที่ี่อินเดียต้นพฤศจิกาฯ เกือบ 20 คน ดูชุมชนวัดแขก?

@ คุณพ่อฮีลารีโอ อัฟริกา อาสิโล (เบนนี) ฟิลิปปินส์ บวชได้ 7 ปี มาอยู่เมืองไทยได้ 4 เดือน แทนคุณพ่อเดอโรด พักภารกิจ 1 ปี ซึ่งจะกลับมาเดือนธันวาคม

@ วันที่ 8-9 ธันวาคม เข้าเงียบ และวันสุดท้ายฉลองบ้านเณรร่วมกัน

@ ศิษย์เก่าโรม รวมตัวกันวันที่ 13-18 พฤศจิกายน เชียงใหม่ ประมาณ  15-20 คน

@ คณะมหาไถ่ คุณพ่ออภิสิทธิ์ กฤษราลัมณ์ มีประชุมใหญ่ปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ ? ฝากถึงผู้แทนสังฆมณฑลฯ ช่วยส่งข่าวแวดวงมาลงบ้าง เหมือนอย่างนครสวรรค์ครั้งนี้ก็ดีครับ

สวัสดี