รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

คุณพ่อฟรังซิสเดอซาลส์ สร้อย เจริญนารถ
สังฆมณฑลจันทบุรีี

เกิดวันที่ 30 มกราคม ค.ศ.1926 อายุ 82 ปี
บวชวันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ.1953
มรณะวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ.2008
มิสซาีปลงศพและบรรจุศพวันที่ 9 กรกฎาคม ค.ศ.2008
ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
พระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต เป็นประธาน

คุณพ่อยัง อาร์มองด์ ฮาเบรสโตร
คณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมล (OMI)

เกิดวันที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ.1921 อายุ 87 ปี
บวชวันที่ 19 ตุลาคม ค.ศ.1947
มรณะวันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ.2008
ทำพิธีปลงศพและบรรจุศพ
วันที่ 18 กรกฎาคม ค.ศ.2008
ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม
พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน

คุณพ่อเปาโล สมชาย สลับเชื้อ
สังฆมณฑลอุบลราชธานี

เกิดวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1927 อายุ 81 ปี
บวชวันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1953
มรณะวันที่ 27 กันยายน ค.ศ. 2008
มิสซาปลงศพและบรรจุศพวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2008
ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมล อุบลราชธานี
พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประะธาน

คุณพ่อหลุยส์ อีฟ-มารีย์ เลออง
คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส

เกิดวันที่ 17 มีนาคม ค.ศ.1923 อายุ 85 ปี
บวชวันที่ 28 พฤษภาคม ค.ศ.1950
มรณะวันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2008
ณ บ้านพักพระสงฆ์ชรา ประเทศฝรั่งเศส

คุณพ่อยัง ลานืส
คณะเบธาราม

เกิดวันที่ 31 มกราคม ค.ศ.1921 อายุ 87 ปี
บวชวันที่ 29 กันยายน ค.ศ.1946
มรณะวันที่ 5 พฤศจิกายน ค.ศ. 2008
มิสซาปลงศพและบรรจุศพวันที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 2008
ณ อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่
พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ เป็นประธาน

คุณพ่อเอ็ดมองด์ เปอเซต์
คณะ SAM
(Soci?t? des Auxiliaires des Missions)

เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ.1923 อายุ 85 ปี
บวช ค.ศ.1949
ทำงานในประเทศไทย ค.ศ.1958-1970
มรณะวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ.2008 ที่ประเทศฝรั่งเศส
มิสซาปลงศพและบรรจุศพวันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ. 2008 ที่ประเทศฝรั่งเศส
พระสังฆราชตูรีนี (Turini) พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑล Cahors เป็นประธาน

<< ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป >>