รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

คุณพ่อยอแซฟ วัลลภ จำหน่ายผล
คณะพระมหาไถ่

เกิดวันที่ 7 เมษายน ค.ศ.1949 อายุ 65 ปี
บวชวันที่ 12 มิถุนายน ค.ศ.1975
มรณะวันที่ 7 มกราคม ค.ศ.2014
มิสซาปลงศพวันที่ 18 มกราคม ค.ศ..2014
ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธาน
ร่วมกับ พระสังฆราชเกียรติคุณลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต
และ พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา
(อ่านประวัติเพิ่มเติม)

คุณพ่ออันตน เสงี่ยม ดีศรีวรกุล
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

เกิดวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ.1930 อายุ 84 ปี
บวชวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ.1961
มรณะวันที่ 15 มกราคม ค.ศ.2014
มิสซาปลงศพวันที่ 18 มกราคม ค.ศ.2014
ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ สกลนคร
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ เป็นประธาน
(อ่านประวัติเพิ่มเติม)

<< ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป >>