รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

ทุกสิ่งมีเวลาของมัน มีเวลาพบ และเวลาพราก มีเวลาเกิด และเวลาตาย และเมื่อถึงเวลาตาย ท่านตายดี ในขณะปฏิบัติหน้าที่จนถึงนาทีสุดท้าย เป็น “สงฆ์ของพระเจ้า”

คุณพ่ออันตน เสงี่ยม ดีศรีรกุล เกิดวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ.1930 ที่บ้านท่าแร่ สกลนคร เป็นบุตรของยวงบัปติสตา หึ่ว เหวี่ยน กับมารีอา ซุนเหวี่ยน ศรีวรกุล มีพี่น้องทั้งหมด 12 คน คุณพ่อเป็นคนที่ 3

ประวัติการศึกษา

 • จบชั้นประถมศึกษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ท่าแร่
 • จบชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ท่าแร่
 • ค.ศ.1954-1957 เรียนที่สามเณราลัยโปรปากันดาฟีเด กรุงโรม อิตาลี จบปรัชญา
 • ค.ศ.1957-1962 เรียนที่สามเณราลัยโปรปากันดาฟีเด กรุงโรม อิตาลี จบเทววิทยา

กระแสเรียก

 • คุณพ่อยัง ทีโบด์, MEP (เจ้าอาวาสวัดท่าแขก ลาว) เป็นผู้ส่งเข้าบ้านเณร
 • ค.ศ.1947-1954 เรียนที่สามเณราลัยฟาติมา ท่าแร่
 • ค.ศ.1954-1962 เรียนที่สามเณราลัยโปรปากันดาฟีเด กรุงโรม อิตาลี
 • ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ค.ศ.1959
 • ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ค.ศ.1960
 • ได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร ค.ศ.1961
 • ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์วันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ.1961
  โดยพระคาร์ดินัลเปโตร อากายาเนียน ณ วัดน้อยประจำสามเณราลัยโปรปากันดาฟีเด กรุงโรม อิตาลี

คติพจน์ “โปรดทวีความเชื่อให้ลูกมากขึ้นทุกๆ วัน”

ประวัติการทำงาน

 • ค.ศ. 1962-1963 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ สกลนคร
 • ค.ศ. 196 3-1964 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนา หนองแสง สกลนคร
 • ค.ศ. 1964-1976 เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนา หนองแสง สกลนคร
 • ค.ศ. 197 6-1979 เจ้าอาวาสวัดแม่พระไถ่ทาส สองคอน มุกดาหาร
 • ค.ศ. 1979-1983 เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ สกลนคร
 • ค.ศ. 198 3-1988 เจ้าอาวาสวัดแม่พระถือศีลชำระ จันทร์เพ็ญ สกลนคร
 • ค.ศ. 1988-1992 เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย สกลนคร
 • ค.ศ. 1992-1993 เจ้าอาวาสวัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว สกลนคร
 • ค.ศ. 1993-1994 พักที่สำนักอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง สกลนคร
 • ค.ศ. 1994-1996 จิตตาธิการอารามกลาริส กาปูชิน ท่าแร่ สกลนคร
 • ค.ศ. 1996 วิญญาณารักษ์ บ้านเณรฟาติมาท่าแร่ สกลนคร
 • ค.ศ. 1996-2006 จิตตาธิการคอมิเซียมคณะพลมารี, จิตตาธิการชมรมผู้สูงอายุ
 • ค.ศ. 1996-1998 หัวหน้าแผนกคำสอน
 • ค.ศ. 2000-2008 ผู้รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมการเฝ้าศีลมหาสนิท
 • ค.ศ.2008-2014 เกษียณ พักประจำที่บ้านเณรฟาติมาท่าแร่

ผลงาน

 • ค.ศ. 1975 สร้างรองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง หลังปัจจุบัน
 • ค.ศ. 1978 สร้างถ้ำแม่พระ และบ้านพักพระสงฆ์ ที่วัดแม่พระไถ่ทาส สองคอน
 • ค.ศ. 1979 สร้างถ้ำแม่พระและหอระฆังอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
 • ค.ศ. 1985 สร้างถ้ำแม่พระที่วัดแม่พระถือศีลชำระ จันทร์เพ็ญ
 • ค.ศ. 1988 สร้างถ้ำแม่พระที่วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย

บั้นปลายชีวิต

แม้จะเกษียณอายุแล้ว แต่คุณพ่อยังแข็งแรงและช่วยงานพระศาสนจักรในด้านต่างๆ อาทิ จิตตาธิการ พลมารี ชมรมผู้สูงอายุ และรับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมการเฝ้าศีลมหาสนิท อีกทั้งยังทำหน้าที่วิญญาณรักษ์และฟังแก้บาปแก่สามเณรโดยพักประจำที่บ้านเณรฟาติมาท่าแร่ สิ่งที่คุณพ่อไม่เคยขาดคือการมาร่วมเข้าเงียบประจำเดือนและบริการศีลอภัยบาปสำหรับพระสงฆ์ ให้คำแนะนำและเป็นแบบอย่างสำหรับพระสงฆ์รุ่นหลัง

เดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2005 สุขภาพของคุณพ่อไม่ค่อยดีนัก อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ ได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาเบื้องต้นที่โรงพยาบาลรักษ์สกล ก่อนจะถูกส่งตัวไปรับการรักษาและผ่าตัดที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ และพักฟื้นที่โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา จนอาการดีขึ้นจึงเดินทางกลับอัครสังฆมณฑล

วันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ.2013 คุณพ่อตั้งใจจะเข้าร่วมการสัมมนาพระสงฆ์ประจำปีที่บ้านผู้หว่านเหมือนเช่นทุกครั้ง แต่เกิดอาการปวดท้องและอ่อนแรง จึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ หมอวินิจฉัยว่าคุณพ่อเป็นเนื้องอกในลำไส้ จึงเข้ารับการผ่าตัดวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม แต่อาการไม่ดีขึ้น ต้องผ่าตัดซ้ำอีกครั้งวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม โดยพักพื้นอยู่ที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ระยะหนึ่งจนมีอาการดีขึ้น จึงเดินทางกลับมาพักพื้นที่โรงพยาบาลสกลนครวันที่ 9 กันยายน ค.ศ.2013 ซึ่งเป็นความปรารถนาของคุณพ่อที่ประสงค์จะกลับอัครสังฆมณฑล เพื่อความสะดวกสำหรับญาติพี่น้องในการดูแลและเยี่ยมเยียน

เมื่ออาการของคุณพ่อดีขึ้น ได้กลับมาพักฟื้นร่างกายที่บ้านซีเมออนและบ้านของน้องสาวที่ท่าแร่ตามลำดับ ดูเหมือนคุณพ่อจะดีใจมากเพราะได้อยู่ท่ามกลางญาติพี่น้องที่ผลัดเปลี่ยนกันมาดูแล แต่เนื่องจากคุณพ่ออายุมากและร่างกายเริ่มอ่อนแรงลง จึงได้นำตัวคุณพ่อไปรักษาที่โรงพยาบาลสกลนครอีกครั้งวันที่ 6 มกราคม ค.ศ.2014 กระทั่งมอบคุณพ่อได้มอบคืนดวงวิญญาณแด่พระเจ้าด้วยอาการสงบวันที่ 15 มกราคม ค.ศ.2014 เวลา 12.29 น. สิริอายุ 84 ปี

มิสซาปลงศพวันที่ 18 มกราคม ค.ศ.2014 ณ อาสนวิหารอัคครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ สกลนคร

ขอให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อได้พักผ่อนนิรันดรกับพระเจ้าเทอญ