รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

คุณพ่อยอแซฟ วัลลภ จำหน่ายผล
“ไม่น่าเลย!” กับชีวิตช่วงสุดท้าย

“คุณพ่อวัลลภ เสียแล้ว!” เป็นข่าวที่หลายคนงง และต้องถามต่อ “ตายอย่างไร?”

ใครๆ มักจะรู้จักคุณพ่อในฐานะนักเทศน์ และนักเขียน มาระยะหลังเหมือนกับจะ “แขวนนวม”

คุณพ่อวัลลภ จำหน่ายผล เกิดวันที่ 7 เมษายน ค.ศ.1949 เป็นสัตบุรุษ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี เข้าบ้านเณรเล็ก (สามเณราลัยพระมารดานิจจานุเคราะห์ คณะพระมหาไถ่) ศรีราชา ตั้งแต่ ค.ศ.1963 เข้านวกสถาน ณ มลรัฐวิสคอนซิล สหรัฐอเมริกา ค.ศ.1968

ถวายตัวครั้งแรกวันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ.1969 จากนั้นเรียนปรัชญาและเทวศาสตร์ที่สามเณราลัยวิสคอนซิน และนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา

ถวายตัวตลอดชีวิต วันที่ 2 กันยายน ค.ศ.1972

รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์วันที่ 12 มิถุนายน ค.ศ.1975

ประวัติการทำงาน

 • ค.ศ.1976ช่วยงานในเขตสังฆมณฑลอุดรธานี ในฐานะพระสงฆ์บวชใหม่
 • ค.ศ.1977-1981ทีมเทศน์
 • ค.ศ.1981ไปศึกษาต่อที่เดนเวอร์ รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา
 • ค.ศ.1982-1984กลับประเทศไทย เป็นผู้อำนวยการศูนย์คำสอนแพร่ธรรม สามพราน นครปฐม
 • ค.ศ.1984-1987เป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญเยราร์ด ขอนแก่น
 • ค.ศ.1987-1993เทศน์ทั่วประเทศไทยกับคุณพ่อโกโทร และช่วยงานบ้านเด็กกำพร้า
 • ค.ศ.1993-1996เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาไถ่ กรุงเทพฯ
 • ค.ศ.1996-1999ทีมเทศน์ทั่วประเทศไทย ประจำที่ศรีราชา
 • ค.ศ.1999-2002เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาไถ่ กรุงเทพฯ
 • ค.ศ.2002-2005เป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญนิโคลัส พัทยา ชลบุรี
 • ค.ศ.2005-2007เป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญมีคาแอล หนองบัวลำภู
 • ค.ศ.2007- 2008เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญโทมัส อไควนัส มีนบุรี
 • ค.ศ.2008-2010เป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญโทมัส อไควนัส มีนบุรี
 • ค.ศ.2010- 2014ประจำที่บ้านเณรศรีราชา

เสียชีวิตวันอังคารที่ 7 มกราคม ค.ศ.2014 สิริอายุ 64 ปี ขณะขับรถยนต์ ด้วยอาการโรคหัวใจ

มิสซาปลงศพวันที่ 18 มกราคม ค.ศ.2014 ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี

ขอพระเป็นเจ้าทรงรับดวงวิญญาณของคุณพ่อ วัลลภ จำหน่ายผล ในพระเมตตาของพระองค์

 

ข้อมูลจาก : เว็บไซต์ คณะพระมหาไถ่