ชื่อหนังสือ

   ผู้เขียน

   ผู้แปล

   ขนาด

   พิมพ์ครั้งที่ 1

   จัดพิมพ์โดย

 

   เนื้อหา


                                


   ประวัติการเผยแพร่คริสตศาสนาในสยามและลาว

   คุณพ่อโรแบต์ โกสเต, MEP

   อรสา  ชาวจีน

   8 หน้ายกพิเศษ ปกแข็งสี่สี หนา 728 หน้า พร้อมภาพประกอบ

   ตุลาคม ค.ศ. 2006 / พ.ศ. 2549

   สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (โอกาสปีแห่งการแพร่ธรรม)
   122/11 ชั้น 8 ซ. นาคสุวรรณ ถ. นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
   โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801 โทรสาร 0-2681-5409

   เป็นหนังสือที่ “บอกเล่าเรื่องราวการประกาศข่าวดีแก่ชาวไทย” ที่มีคุณค่ายิ่งสำหรับคริสตชนชาวไทยและผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์
   ทั่วไป  เพราะนอกจากจะเป็นข้อมูลหลักฐานที่สำคัญแล้ว ยังเป็นแหล่งความรู้และความเข้าใจต่อความเป็นมาของคริสตศาสนา
   ในประเทศไทย ซึ่งผู้เขียนได้ใช้เวลาถึง 10 กว่าปีในการค้นคว้าหาข้อมูลและเขียนหนังสือเล่มนี้
 

...เรื่องราวและเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ เขียนจากมุมมองของการเผยแพร่ศาสนา
ทำให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในการทำงานของบรรดามิสชันนารี
ซึ่งไม่ใช่นักวิชาการ ผู้ปกครอง หรือผู้นำประเทศ
โดยเฉพาะในด้านการเมือง ในสมัยที่กระแสหลักด้านความเชื่อมั่นว่า
มนุษย์มีพระเป็นเจ้าเพียงองค์เดียวเป็นพระผู้สร้างสรรพสิ่ง
เรามีพระเจ้าเป็นบิดาของมนุษย์
ความรอดพ้นหลังความตายต้องอาศัยความเชื่อมั่นในองค์พระเยซูคริสต์เท่านั้น
จึงเป็นหน้าที่ของมิสชันนารีทุกองค์ที่ต้องเทศน์สอนและประกาศข่าวดีแก่ทุกคน
เพื่อทำให้ทุกคนรู้จักและเชื่อศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์
 จึงจะช่วยวิญญาณของพวกเขาให้รอดไปสวรรค์ได้
มิสชันนารีทุกองค์ล้วนเชื่อมั่นและศรัทธา
จึงยอมสละชีวิตอย่างสิ้นเชิง ยอมทิ้งบ้านเกิดเมืองนอน ญาติพี่น้อง
ออกเดินทางไปยังประเทศที่ไม่เคยรู้จัก
การเป็นมิสชันนารีหมายถึงการเดินทางไปสู่ความตาย
มิสชันนารีส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดเมืองนอนอีกเลย
ต้องเสี่ยงกับความตายระหว่างการเดินทาง
ต้องเผชิญกับอันตรายและโรคภัยต่างๆ
มีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก
โดยเฉพาะอากาศและอาหารการกิน ซึ่งแตกต่างจากบ้านเกิดเมืองนอนอย่างสิ้นเชิง
นี่เป็นเบื้องหลังในการเป็นมิสชันนารี
ซึ่งผู้ที่ไม่เข้าใจเบื้องหลังความเชื่อศรัทธานี้ของมิสชันนารี
จะไม่เข้าใจว่า เพราะเหตุใดมิสชันนารีจึงเดินทางมาเผยแพร่ศาสนา?
พวกท่านมาเพื่อผลประโยชน์อันใด?
...

[คำนำผู้จัดพิมพ์ ]