ชื่อหนังสือ                 พจนานุกรมปกาเกอะญอ-ไทย-ฝรั่งเศส-อังกฤษ

     ผู้แต่ง :                คุณพ่อยอแซฟ เซกีน็อต, SCJ

     ขนาด                 8 หน้ายกพิเศษ  หนา 575 หน้า

   พิมพ์ครั้งที่ 1        ค.ศ. 2007 / 2550

   จัดพิมพ์โดย          บริษัท สำนักพิมพ์หน้าต่างสู่โลกกว้าง
                                       23/55-56 อาคาร F รอยัลซิตี้อเวนิว ถ. พระราม 9 ซ. ศูนย์วิจัย เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
                                       โทร. 0-2641-4808, 0-2203-0673 โทรสาร 0-2203-0674
 

...ภาษาเป็น “วัฒนธรรม” ที่ปรากฏอย่างชัดเจนอย่างหนึ่ง
ปัจจุบันภาษาของชนชาติใหญ่ๆ ที่มีอิทธิพลและอำนาจ
ได้เข้าไปทำลายภาษาของชนชาติเล็กๆ หรือภาษา
ของชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆ
ตามที่ผู้ศึกษาเกี่ยวกับภาษาได้เผยข้อมูลว่า
“ภาษาของบรรดาชนชาติเล็กๆ ได้สูญหายไปทุกวัน
อย่างน้อยที่สุดวันละ 1 ภาษา”
...

...หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ปกาเกอะญอเท่านั้นที่ใช้ แต่จะ
ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก อย่างน้อยที่สุด
จะถูกวางไว้ในห้องสมุดที่สำคัญๆ และมีชื่อเสียงทั่วโลก
เพื่อนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่ประสงค์เรียนรู้เกี่ยวกับ
ภาษาจะได้ค้นคว้าและนำไปใช้...

ประเสริฐ ตระการศุภกร
ผู้ประสานงานภูมิภาคเครือข่ายภูมิปัญญาพื้นบ้านและกลุ่มชาติพันธุ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้