พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “พักภารกิจ ฟื้นฟูชีวิตสงฆ์” รุ่นที่ 9 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม ค.ศ.2009 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม ในครั้งนี้มีพระสงฆ์เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 14 องค์

พระสงฆ์ทั้ง 14 องค์นี้จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นเวลาประมาณ 3 เดือน ระหว่างวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม ค.ศ.2009 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของโครงการ โดยจะถวายบูชามิสซา สวดภาวนา พลีกรรม และทำกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งแบ่งปันประสบการณ์การทำงานและชีวิตสงฆ์ และรับฟังการบรรยายจากวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิที่มาให้ความรู้ในโอกาสนี้