รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

ครั้งที่ 1

วันที่
สถานที่
หัวข้อ

15-17 มกราคม ค.ศ.1991
สองคอน มุกดาหาร
การแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตสงฆ์

ครั้งที่ 1

วันที่
สถานที่
หัวข้อ

20-24 มกราคม ค.ศ.1992
บ้านพระมารดาพระสงฆ์ อุดรธานี
สวัสดิการสงฆ์

ครั้งที่ 3

วันที่
สถานที่
หัวข้อ

19-23 มกราคม ค.ศ.1993
สำนักพระสังฆราช อุบลราชธานี
บทบาทและชีวิตสงฆ์ในสังคมปัจจุบัน

ครั้งที่ 4

วันที่
สถานที่
หัวข้อ

17-20  มกราคม ค.ศ.1994
ราชประชา สปอร์ท ชูเล่ นครราชสีมา
 

ครั้งที่ 5

วันที่
สถานที่
หัวข้อ

17-20  มราคม ค.ศ.1995
สำนักพระสังฆราช อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
ทำอย่างไรจะอยู่ท่ามกลางโลก แต่ไม่ใช่ของโลก

ครั้งที่ 6

วันที่
สถานที่
หัวข้อ

12-16 กุมพาพันธ์ ค.ศ.1996
บ้านพระมารดาพระสงฆ์ อุดรธานี
ความเป็นหนึ่งเดียวและสวัสดิการ

ครั้งที่ 7

วันที่
สถานที่
หัวข้อ

27-31  มกราคม ค.ศ.1997
แก่งสะพือรีสอร์ท อุบลราชธานี
ความสัมพันธ์และการปฏิบัติภารกิจร่วมกัน

ครั้งที่ 8

วันที่
สถานที่
หัวข้อ

19-22 มกราคม ค.ศ.1998
โบนันซ่า ปากช่อง นครราชสีมา
พระจิตเจ้าในชีวิตพระสงฆ์

ครั้งที่ 9

วันที่
สถานที่
หัวข้อ

25-28 มกราคม ค.ศ.1999
สองคอน จ.มุกดาหาร
สงฆ์กับการแพร่ธรรมในภาคอีสาน

ครั้งที่ 10

วันที่
สถานที่
หัวข้อ

17-21  มกราคม ค.ศ.2000
ร.ร. เจริญโฮเต็ล อุดรธานี
สงฆ์อีสานปี 2000

ครั้งที่ 11

วันที่
สถานที่
หัวข้อ

15-19  มกราคม ค.ศ.2001
โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี
พันธกิจแห่งความรักและการรับใช้ผู้ยากไร้

ครั้งที่ 12

วันที่
สถานที่
หัวข้อ

21-24  มกราคม ค.ศ.2002
โรงแรมสุรสัมมนาคาร นครราชสีมา
การอภิบาลครอบครัวในบริบทวัฒนธรรมอีสาน

ครั้งที่ 13

วันที่
สถานที่
หัวข้อ

20-24  มกราคม ค.ศ.2003
โรงแรมพลอยพาเลซ จ.สกลนคร
การอภิบาลตามแบบพระคริสต์

ครั้งที่ 14

วันที่
สถานที่
หัวข้อ

0000
โรงแรมเลยพาเลซ จ.เลย
เพื่อนพ้องน้องพี่ 4  สงฆ์อีสาน

ครั้งที่ 15

วันที่
สถานที่
หัวข้อ

17-21 มกราคม ค.ศ.2005
ศูนย์ิศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัียราชภัฎอุุบลราชธานี
ศีลมหาสนิท ชีวิตหมู่เฮา

ครั้งที่ 16

วันที่
สถานที่
หัวข้อ

23-27 มกราคม ค.ศ.2006
โกลเด้นแลนด์รีสอร์ท โคราช จ.นครราชสีมา
เหลียวหลังแลหน้า การประกาศข่าวดีในอีสาน

ครั้งที่ 17

วันที่
สถานที่
หัวข้อ

22-26 มกราคม ค.ศ.2007
โรงแรมนครพนมรีเวอร์วิว นครพนม-แสวงบุญแม่พระประจักษ์ลาวาง เวียดนาม
บทบาทพระสงฆ์กับวิถีชุมชนวัด

ครั้งที่ 18

วันที่
สถานที่
หัวข้อ

21-25 มกราคม 2008
โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
บทบาทพระสงฆ์กับการอภิบาลด้วยพระวาจา ในบริบทวัฒนธรรมอีสาน

ครั้งที่ 19

วันที่
สถานที่
หัวข้อ

12-16 มกราคม ค.ศ.2009
โรงแรมกิจตรง วิลเลจ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี
เปาโล : ชีวิตและแบบอย่างผู้ประกาศพระวาจา

ครั้งที่ 20

วันที่
สถานที่
หัวข้อ

11-15 มกราคม ค.ศ.2010
โรงแรมสบาย จ.นครราชสีมา
“ชีวิตสงฆ์อีสาน”

ครั้งที่ 21

วันที่
สถานที่
หัวข้อ

10-14 มกราคม ค.ศ.2011
ประเทศเวียดนาม
“แสวงบุญ”

ครั้งที่ 22

วันที่
สถานที่
หัวข้อ

16-20 มกราคม ค.ศ.2012
โรงแรมบุศยรินทร์ จ.หนองคาย
“ชีวิตสงฆ์ของบุญราศี สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2”