รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

ประเทศ

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

เอเชียตะวันออกกลาง

 

 

 

 

 

 

 

อัฟกานิสถาน

-

-

-

-

-

-

-

ไซปรัส

1

1

1

1

1

1

1

อิหร่าน

5

5

5

5