รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

ประเทศ

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

เอเชียตะวันออกกลาง

 

 

 

 

 

 

 

อัฟกานิสถาน

-

-

 

 

 

 

 

ไซปรัส

2

2

 

 

 

 

 

อิหร่าน

5

5

 

 

 

 

 

อิรัก

13

14

 

 

 

 

 

อิสราแอล

11

10

 

 

 

 

 

จอร์แดน

4

4

 

 

 

 

 

เลบานอน

49

49

 

 

 

 

 

ซีเรีย

20

20

 

 

 

 

 

ตุรกี

6

6

 

 

 

 

 

รวมเอเชียตะวันออกกลาง

110

110

 

 

 

 

 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียตะวันออก

 

 

 

 

 

 

 

บาห์เรน

-

-

 

 

 

 

 

บังกลาเทศ

12

12

 

 

 

 

 

ภูฏาน

-

-

 

 

 

 

 

บรูไน

1

1

 

 

 

 

 

กัมพูชา

2

3

 

 

 

 

 

จีน

-

-

 

 

 

 

 

ฮ่องกง

2

2

 

 

 

 

 

มาเก๊า

2

1

 

 

 

 

 

ใต้หวัน

17

16

 

 

 

 

 

อินเดีย

215

217

 

 

 

 

 

อินโดนีเซีย

47

49

 

 

 

 

 

ญี่ปุ่น

27

24

 

 

 

 

 

คาซัคสถาน

6

6

 

 

 

 

 

เกาหลีเหนือ

1

1

 

 

 

 

 

เกาหลีใต้

30

29

 

 

 

 

 

คูเวต

2

3

 

 

 

 

 

คีร์กีซสถาน

1

1

 

 

 

 

 

ลาว

3

2

 

 

 

 

 

มาเลเซีย

13

13

 

 

 

 

 

มัลดีฟ

-

-

 

 

 

 

 

มองโกเลีย

1

1

 

 

 

 

 

พม่า

21

22

 

 

 

 

 

เนปาล

1

1

 

 

 

 

 

โอมาน

-

-

 

 

 

 

 

ปากีสถาน

7

9

 

 

 

 

 

ฟิลิปปินส์

134

133

 

 

 

 

 

กาตาร์

-

-

 

 

 

 

 

รัสเซีย

2

2

 

 

 

 

 

ซาอุดี อาระเบีย

-

-

 

 

 

 

 

สิงค์โปร์

1

1

 

 

 

 

 

ศรีลังกา

18

18

 

 

 

 

 

ทาจิกิสถาน

-

-

 

 

 

 

 

ไทย

15

19

 

 

 

 

 

ติมอร์ตะวันออก

2

2

 

 

 

 

 

เติร์กเมนิสถาน

-

-

 

 

 

 

 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

2

2

 

 

 

 

 

อุซเบกิสถาน

1

1

 

 

 

 

 

เวียดนาม

44

45

 

 

 

 

 

เยเมน

-

-

 

 

 

 

 

รวมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียตะวันออก

630

636

 

 

 

 

 

รวมเอเชียทั้งหมด

740

746

 

 

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : Statistical Yearbook of the Church 2009, p.165-167