รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

ประเทศ

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

แอฟริกา

616

617

632

630

630

638

657

อเมริกาเหนือ

555

560

557

564

572

575

573

อเมริกากลาง (แผ่นดินใหญ่)

206

214

221

235

241

242

242

อเมริกากลาง (หมู่เกาะ)

81

83

82

83

83

84

85

อเมริกาใต้

901

905

909

919

936

948

947

รวมอเมริกาทั้งหมด

1,743

1,762

1,769

1,801

1,832

1,849

1,847

เอเชียตะวันออกกลาง

112

116

114

112

110

111

112

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียตะวันออก

553

563

565

570

583

609

620

รวมเอเชียทั้งหมด

665

679

679

682

693

720

732

รวมยุโรปทั้งหมด

1,500

1,511

1,534

1,545

1,560

1,563

1,576

รวมโอเชียเนียทั้งหมด

125

126

128

126

126

128

134

รวมทั้งหมดทั่วโลก

4,649

4,695

4,742

4,784

4,841

4,898

4,946

ที่มาของข้อมูล : Statistical Yearbook of the Church 2006, 2007, p.169