รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

ประเทศ

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

แอฟริกา

669

681

 

 

 

 

 

อเมริกาเหนือ

580

587

 

 

 

 

 

อเมริกากลาง (แผ่นดินใหญ่)

248

252

 

 

 

 

 

อเมริกากลาง (หมู่เกาะ)

87

86

 

 

 

 

 

อเมริกาใต้

961

974

 

 

 

 

 

รวมอเมริกาทั้งหมด

1,876

1,899

 

 

 

 

 

เอเชียตะวันออกกลาง

110

110

 

 

 

 

 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียตะวันออก

630

636

 

 

 

 

 

รวมเอเชียทั้งหมด

740

746

 

 

 

 

 

รวมยุโรปทั้งหมด

1,587

1,607

 

 

 

 

 

รวมโอเชียเนียทั้งหมด

130

132

 

 

 

 

 

รวมทั้งหมดทั่วโลก

5,002

5,065

 

 

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : Statistical Yearbook of the Church 2009, p.169