รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

ประเทศ

1997

1998

1999

2000

2001

2002

แอฟริกา

172

181

175

202

205

174

อเมริกาเหนือ

780

822

828

778

790

889

อเมริกากลาง (แผ่นดินใหญ่)

129

124

126

144

122

134

อเมริกากลาง (หมู่เกาะ)

13

7

11

20

15

16

อเมริกาใต้

255

214

271

231

244

228

รวมอเมริกาทั้งหมด

1,177

1,167

1,236

1,173

1,171

1,267

เอเชียตะวันออกกลาง

17

26

21

31

16

26

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียตะวันออก

189

237

206

223

224

219

รวมเอเชียทั้งหมด

206

263

227

254

240

245

รวมยุโรปทั้งหมด

3,307

3,404

3,354

3,291

3,437

3,270

รวมโอเชียเนียทั้งหมด

47

45

60

61

62

59

รวมทั้งหมดทั่วโลก

4,909

5,060

5,052

4,981

5,115

5,015

ที่มาของข้อมูล : Statistical Yearbook of the Church 2002, p.192