รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

ประเทศ

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

แอฟริกา

192

196

201

187

217

216

195

อเมริกาเหนือ

803

769

798

800

730

768

764

อเมริกากลาง (แผ่นดินใหญ่)

157

136

153

156

144

158

179

อเมริกากลาง (หมู่เกาะ)

30

9

11

11

12

19

25

อเมริกาใต้

233

271

306

279

309

272

285

รวมอเมริกาทั้งหมด

1,223

1,185

1,268

1,246

1,195

1,217

1,253

เอเชียตะวันออกกลาง

19

24

20

14

12

16

12

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียตะวันออก

238

224

287

248

258

242

245

รวมเอเชียทั้งหมด

257

248

307

262

270

258

257

รวมยุโรปทั้งหมด

3,385

3,074

3,066

3,031

3,188

2,974

3,126

รวมโอเชียเนียทั้งหมด

32

45

54

49

46

52

41

รวมทั้งหมดทั่วโลก

5,089

4,748

4,896

4,775

4,916

4,717

4,872

ที่มาของข้อมูล : Statistical Yearbook of the Church 2009, p.192