รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

ประเทศ

2002

2003

2004

2005

2006

2007

เอเชียตะวันออกกลาง

 

 

 

 

 

 

อัฟกานิสถาน

-

-

-

-

-

-

ไซปรัส

-

-

-

-

-

-

อิหร่าน

-

-

-

-

-

-

อิรัก

1

1

3

-

-

-

อิสราแอล

1

2

2

3

-

2

จอร์แดน

-

-

-

-

-

-

เลบานอน

22

14

14

13

11

8

ซีเรีย

2

2

5

4

3

2

ตุรกี

-

-

-

-

-

-

รวมเอเชียตะวันออกกลาง

26

19

24

20

14

12

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียตะวันออก

 

 

 

 

 

 

บาห์เรน

-

-

-

-

-

-

บังกลาเทศ

2

2

3

1

-

1

ภูฏาน

-

-

-

-

-

-

บรูไน

-

-

-

-

-

-

กัมพูชา

-

-

-

-

-

-

จีน

-

-

-

-

-

-

ฮ่องกง

-

-

2

2

-

-

มาเก๊า

-

3

-

1

1

-

ใต้หวัน

7

3

2

6

5

9

อินเดีย

92

110

103

131

116

122

อินโดนีเซีย

7

3

5

14

8

6

ญี่ปุ่น

9

6

12

14

13

16

คาซัคสถาน

-

-

-

-

-

-

เกาหลีเหนือ

-

-

-

-

-

-

เกาหลีใต้

10

12

12

8

5

6

คูเวต

-

-

-

-

1

-

คีร์กีซสถาน

-

-

-

-

-

-

ลาว

1

-

-

-

-

-

มาเลเซีย

5

1

5

3

1

4

มัลดีฟ

-

-

-

-

-

-

มองโกเลีย

-

-

-

-

-

-

พม่า

2

4

2

6

2

4

เนปาล

-

-

-

-

-

-

โอมาน

-

-

-

-

-

-

ปากีสถาน

2

1

1

2

5

1

ฟิลิปปินส์

43

48

39

59

44

41

กาตาร์

-

-

-

-

-

-

รัสเซีย

-

1

-

-

-

-

ซาอุดี อาระเบีย

-

-

-

-

-

-

สิงค์โปร์

1

-

-

-

-

-

ศรีลังกา

7

7

5

7

6

9

ทาจิกิสถาน

-

-

-

-

-

-

ไทย

2

3

1

-

1

4

ติมอร์ตะวันออก

-

-

-

1

2

-

เติร์กเมนิสถาน

-

-

-

-

-

-

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

-

-

-

-

-

-

อุซเบกิสถาน

-

-

-

-

-

-

เวียดนาม

29

34

32

32

38

33

เยเมน

-

-

-

-

-

-

รวมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียตะวันออก

219

238

224

287

248

258

รวมเอเชียทั้งหมด

245

257

248

307

262

270

ที่มาของข้อมูล : Statistical Yearbook of the Church 2007, p.188-189