รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

ประเทศ

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

เอเชียตะวันออกกลาง

 

 

 

 

 

 

 

อัฟกานิสถาน

-

-

 

 

 

 

 

ไซปรัส

-

-

 

 

 

 

 

อิหร่าน

-

-

 

 

 

 

 

อิรัก

-

1

 

 

 

 

 

อิสราแอล

3