รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

ประเทศ

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

เอเชียตะวันออกกลาง

 

 

 

 

 

 

 

อัฟกานิสถาน

-

-

 

 

 

 

 

ไซปรัส

-

-

 

 

 

 

 

อิหร่าน

-

-

 

 

 

 

 

อิรัก

-

1

 

 

 

 

 

อิสราแอล

3

2

 

 

 

 

 

จอร์แดน

-

-

 

 

 

 

 

เลบานอน

8

4

 

 

 

 

 

ซีเรีย

5

5

 

 

 

 

 

ตุรกี

-

-

 

 

 

 

 

รวมเอเชียตะวันออกกลาง

16

12

 

 

 

 

 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียตะวันออก

 

 

 

 

 

 

 

บาห์เรน

-

-

 

 

 

 

 

บังกลาเทศ

-

-

 

 

 

 

 

ภูฏาน

-

-

 

 

 

 

 

บรูไน

-

-

 

 

 

 

 

กัมพูชา

-

-

 

 

 

 

 

จีน

...

...

 

 

 

 

 

ฮ่องกง

-

-

 

 

 

 

 

มาเก๊า

-

-

 

 

 

 

 

ใต้หวัน

5

7

 

 

 

 

 

อินเดีย

115

96

 

 

 

 

 

อินโดนีเซีย

6

3

 

 

 

 

 

ญี่ปุ่น

6

10

 

 

 

 

 

คาซัคสถาน

-

-

 

 

 

 

 

เกาหลีเหนือ

...

...

 

 

 

 

 

เกาหลีใต้

14

9

 

 

 

 

 

คูเวต

-

-

 

 

 

 

 

คีร์กีซสถาน

-

-

 

 

 

 

 

ลาว

-

1

 

 

 

 

 

มาเลเซีย

3

6

 

 

 

 

 

มัลดีฟ

-

-

 

 

 

 

 

มองโกเลีย

-

-

 

 

 

 

 

พม่า

10

7

 

 

 

 

 

เนปาล

-

-

 

 

 

 

 

โอมาน

-

-

 

 

 

 

 

ปากีสถาน

4

5

 

 

 

 

 

ฟิลิปปินส์

38

49

 

 

 

 

 

กาตาร์

-

-

 

 

 

 

 

รัสเซีย

-

-

 

 

 

 

 

ซาอุดี อาระเบีย

-

-

 

 

 

 

 

สิงค์โปร์

2

2

 

 

 

 

 

ศรีลังกา

5

3

 

 

 

 

 

ทาจิกิสถาน

-

-

 

 

 

 

 

ไทย

2

5

 

 

 

 

 

ติมอร์ตะวันออก

-

-

 

 

 

 

 

เติร์กเมนิสถาน

-

-

 

 

 

 

 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

-

-

 

 

 

 

 

อุซเบกิสถาน

-

-

 

 

 

 

 

เวียดนาม

32

42

 

 

 

 

 

เยเมน

-

-

 

 

 

 

 

รวมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียตะวันออก

242

245

 

 

 

 

 

รวมเอเชียทั้งหมด

258

257

 

 

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : Statistical Yearbook of the Church 2009, p.188-189