รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

ประเทศ

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

เอเชียตะวันออกกลาง

 

 

 

 

 

 

 

อัฟกานิสถาน

-

-

 

 

 

 

 

ไซปรัส

12

11

 

 

 

 

 

อิหร่าน

7

6

 

 

 

 

 

อิรัก

107

116

 

 

 

 

 

อิสราแอล

92

95

 

 

 

 

 

จอร์แดน

60

56

 

 

 

 

 

เลบานอน

831

823

 

 

 

 

 

ซีเรีย

197

194

 

 

 

 

 

ตุรกี

11

12

 

 

 

 

 

รวมเอเชียตะวันออกกลาง

1,317

1,313

 

 

 

 

 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียตะวันออก

 

 

 

 

 

 

 

บาห์เรน

1

1

 

 

 

 

 

บังกลาเทศ

198

216

 

 

 

 

 

ภูฏาน

-

-

 

 

 

 

 

บรูไน

3

3

 

 

 

 

 

กัมพูชา

38

39

 

 

 

 

 

จีน

...

...

 

 

 

 

 

ฮ่องกง

75

70

 

 

 

 

 

มาเก๊า

25

24

 

 

 

 

 

ใต้หวัน

239

238

 

 

 

 

 

อินเดีย

13,493

13,934

 

 

 

 

 

อินโดนีเซีย

1,606

1,658

 

 

 

 

 

ญี่ปุ่น

523

513

 

 

 

 

 

คาซัคสถาน

49

45

 

 

 

 

 

เกาหลีเหนือ

...

...

 

 

 

 

 

เกาหลีใต้

3,146

3,262

 

 

 

 

 

คูเวต

5

6

 

 

 

 

 

คีร์กีซสถาน

1

1

 

 

 

 

 

ลาว

16

14

 

 

 

 

 

มาเลเซีย

206

198

 

 

 

 

 

มัลดีฟ

-

-

 

 

 

 

 

มองโกเลีย

4

5

 

 

 

 

 

พม่า

646

668

 

 

 

 

 

เนปาล

13

14

 

 

 

 

 

โอมาน

1

1

 

 

 

 

 

ปากีสถาน

152

146

 

 

 

 

 

ฟิลิปปินส์

5,742

5,850

 

 

 

 

 

กาตาร์

1

1

 

 

 

 

 

รัสเซีย

39

40

 

 

 

 

 

ซาอุดี อาระเบีย

-

1

 

 

 

 

 

สิงค์โปร์

75

71

 

 

 

 

 

ศรีลังกา

801

748

 

 

 

 

 

ทาจิกิสถาน

-

-

 

 

 

 

 

ไทย

481

481

 

 

 

 

 

ติมอร์ตะวันออก

81

93

 

 

 

 

 

เติร์กเมนิสถาน

-

2

 

 

 

 

 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

5

5

 

 

 

 

 

อุซเบกิสถาน

1

1

 

 

 

 

 

เวียดนาม

2,754

2,855

 

 

 

 

 

เยเมน

-

-

 

 

 

 

 

รวมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียตะวันออก

30,420

31,204

 

 

 

 

 

รวมเอเชียทั้งหมด

31,737

32,517

 

 

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : Statistical Yearbook of the Church 2009, p.173-175