รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

ประเทศ

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

แอฟริกา

23,975

24,863

 

 

 

 

 

อเมริกาเหนือ

34,930

34,721

 

 

 

 

 

อเมริกากลาง (แผ่นดินใหญ่)

14,482

14,733

 

 

 

 

 

อเมริกากลาง (หมู่เกาะ)

1,867

1,925

 

 

 

 

 

อเมริกาใต้

29,186

30,032

 

 

 

 

 

รวมอเมริกาทั้งหมด

80,465

81,411

 

 

 

 

 

เอเชียตะวันออกกลาง

1,317

1,313

 

 

 

 

 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียตะวันออก

30,420

31,204

 

 

 

 

 

รวมเอเชียทั้งหมด

31,737

32,517

 

 

 

 

 

รวมยุโรปทั้งหมด

135,102

133,997

 

 

 

 

 

รวมโอเชียเนียทั้งหมด

2,728

2,754

 

 

 

 

 

รวมทั้งหมดทั่วโลก

274,007

275,542

 

 

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : Statistical Yearbook of the Church 2009, p.177