รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

ประเทศ

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

เอเชียตะวันออกกลาง

 

 

 

 

 

 

 

อัฟกานิสถาน

-

-

-

-

-

-

-

ไซปรัส

-

-

-

-

-

-

-

อิหร่าน

-

-

-

-

-

-

-

อิรัก

7

5

2

6

5

7

10

อิสราแอล

5

7

4

1

3

3

4

จอร์แดน

-

-

-

-

-

-

1

เลบานอน

31

28

21

31

42

25

23

ซีเรีย

5

7

8

4

8

8

7

ตุรกี

-

-

-

-

-

-

-

รวมเอเชียตะวันออกกลาง

48

49

35

42

58

43

45

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียตะวันออก