รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

ประเทศ

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

เอเชียตะวันออกกลาง

 

 

 

 

 

 

 

อัฟกานิสถาน

-

-

-

-

-

-

-

ไซปรัส

-

-

-

-

-

-

-

อิหร่าน

-

-

-

-

-

-

-

อิรัก

7

5

2

6

5

7

10

อิสราแอล

5

7

4

1

3

3

4

จอร์แดน

-

-

-

-

-

-

1

เลบานอน

31

28

21

31

42

25

23

ซีเรีย

5

7

8

4

8

8

7

ตุรกี

-

-

-

-

-

-

-

รวมเอเชียตะวันออกกลาง

48

49

35

42

58

43

45

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียตะวันออก

 

 

 

 

 

 

 

บาห์เรน

-

-

-

-

-

-

-

บังกลาเทศ

4

5

6

7

6

7

9

ภูฏาน

-

-

-

-

-

-

-

บรูไน

-

-

-

-

-

-

-

กัมพูชา

3

-

-

-

-

-

-

จีน

-

-

-

-

-

-

-

ฮ่องกง

1

1

-

3

-

1

2

มาเก๊า

-

-

-

-

-

-

-

ใต้หวัน

8

5

3

11

4

4

4

อินเดีย

440

442

475

518

533

483

507

อินโดนีเซีย

75

70

74

72

65

72

92

ญี่ปุ่น

7

13

13

7

9

10

10

คาซัคสถาน

-

2

-

-

-

2

-

เกาหลีเหนือ

-

-

-

-

-

-

-

เกาหลีใต้

135

179

154

140

127

130

116

คูเวต

-

-

-

-

-

-

-

คีร์กีซสถาน

-

-

-

-

-

-

-

ลาว

2

-

-

-

-

3

2

มาเลเซีย

4

6

3

7

3

4

2

มัลดีฟ

-

-

-

-

-

-

-

มองโกเลีย

-

-

-

-

-

-

-

พม่า

39

30

24

22

19

24

38

เนปาล

1

1

-

1

2

1

-

โอมาน

-

-

-

-

-

-

-

ปากีสถาน

9

4

1

11

2

4

10

ฟิลิปปินส์

182

204

170

182

205

174

159

กาตาร์

-

-

-

-

-

-

-

รัสเซีย

1

1

-

2

2

-

1

ซาอุดี อาระเบีย

-

-

-

-

-

-

-

สิงค์โปร์

3

-

2

-

4

-

1

ศรีลังกา

25

29

38

19

24

38

28

ทาจิกิสถาน

-

-

-

-

-

-

-

ไทย

17

17

12

14

15

9

7

ติมอร์ตะวันออก

3

3

3

2

2

7

7

เติร์กเมนิสถาน

-

-

-

-

-

-

-

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

-

-

-

-

-

-

-

อุซเบกิสถาน

-

-

-

-

-

-

-

เวียดนาม

101

126

119

132

147

153

171

เยเมน

-

-

-

-

-

-

-

รวมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียตะวันออก

1,060

1,138

1,098

1,150

1,169

1,126

1,166

รวมเอเชียทั้งหมด

1,108

1,187

1,133

1,192

1,227

1,169

1,211

ที่มาของข้อมูล : Statistical Yearbook of the Church 2006, 2007, p.181-182