รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

ประเทศ

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

เอเชียตะวันออกกลาง

 

 

 

 

 

 

 

อัฟกานิสถาน

-

-

 

 

 

 

 

ไซปรัส

-

-

 

 

 

 

 

อิหร่าน

-

-

 

 

 

 

 

อิรัก

4

9

 

 

 

 

 

อิสราแอล

5

5

 

 

 

 

 

จอร์แดน

-

-

 

 

 

 

 

เลบานอน

29

18

 

 

 

 

 

ซีเรีย

6

3

 

 

 

 

 

ตุรกี

-

1

 

 

 

 

 

รวมเอเชียตะวันออกกลาง

44

36

 

 

 

 

 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียตะวันออก

 

 

 

 

 

 

 

บาห์เรน

-

-

 

 

 

 

 

บังกลาเทศ

15

11

 

 

 

 

 

ภูฏาน

-

-

 

 

 

 

 

บรูไน

1

-

 

 

 

 

 

กัมพูชา

-

-

 

 

 

 

 

จีน

...

...

 

 

 

 

 

ฮ่องกง

3

-

 

 

 

 

 

มาเก๊า

-

-

 

 

 

 

 

ใต้หวัน

4

3

 

 

 

 

 

อินเดีย

514

538

 

 

 

 

 

อินโดนีเซีย

79

113

 

 

 

 

 

ญี่ปุ่น

11

6

 

 

 

 

 

คาซัคสถาน

1

-

 

 

 

 

 

เกาหลีเหนือ

...

...

 

 

 

 

 

เกาหลีใต้

127

153

 

 

 

 

 

คูเวต

-

-

 

 

 

 

 

คีร์กีซสถาน

-

-

 

 

 

 

 

ลาว

-

1

 

 

 

 

 

มาเลเซีย

7

8

 

 

 

 

 

มัลดีฟ

-

-

 

 

 

 

 

มองโกเลีย

-

-

 

 

 

 

 

พม่า

44

37

 

 

 

 

 

เนปาล

2

1

 

 

 

 

 

โอมาน

-

-

 

 

 

 

 

ปากีสถาน

6

9

 

 

 

 

 

ฟิลิปปินส์

170

165

 

 

 

 

 

กาตาร์

-

-

 

 

 

 

 

รัสเซีย

1

-

 

 

 

 

 

ซาอุดี อาระเบีย

-

-

 

 

 

 

 

สิงค์โปร์

-

-

 

 

 

 

 

ศรีลังกา

32

10

 

 

 

 

 

ทาจิกิสถาน

-

-

 

 

 

 

 

ไทย

13

12

 

 

 

 

 

ติมอร์ตะวันออก

10

6

 

 

 

 

 

เติร์กเมนิสถาน

-

-

 

 

 

 

 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

-

-

 

 

 

 

 

อุซเบกิสถาน

-

-

 

 

 

 

 

เวียดนาม

133

137

 

 

 

 

 

เยเมน

-

-

 

 

 

 

 

รวมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียตะวันออก

1,173

1,210

 

 

 

 

 

รวมเอเชียทั้งหมด

1,217

1,246

 

 

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : Statistical Yearbook of the Church 2009, p.181-182