รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

ประเทศ

1997

1998

1999

2000

2001

2002

แอฟริกา

1,006

1,071

1,111

1,177

1,113

1,268

อเมริกาเหนือ

474

422

453

471

447

435

อเมริกากลาง (แผ่นดินใหญ่)

476

513

453

490

430

436

อเมริกากลาง (หมู่เกาะ)

67

54

70

80

62

66

อเมริกาใต้

891

991

928

1,115

972

973

รวมอเมริกาทั้งหมด

1,908

1,980

1,858

2,156

1,911

1,910

เอเชียตะวันออกกลาง

38

45

33

39

48

49

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียตะวันออก

898

1,037

1,015

1,055

1,060

1,138

รวมเอเชียทั้งหมด

936

1,082

1,045

1,094

1,108

1,187

รวมยุโรปทั้งหมด

2,458

2,363

2,311

2,321

2,250

2,118

รวมโอเชียเนียทั้งหมด

49

36

42

66

46

51

รวมทั้งหมดทั่วโลก

6,357

6,532

6,370

6,814

6,428

6,534

ที่มาของข้อมูล : Statistical Yearbook of the Church 2002, p.184