รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

ประเทศ

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

แอฟริกา

1,351

1,310

1,205

1,487

1, 349

1,399

1,472

อเมริกาเหนือ

458

414

423

428

440

438

440

อเมริกากลาง (แผ่นดินใหญ่)

446

376

460

454

448

465

481

อเมริกากลาง (หมู่เกาะ)

59

48

66

59

64

71

62

อเมริกาใต้

962

1,018

1,112

1,416

1,273

1,236

1,182

รวมอเมริกาทั้งหมด

1,925

1,856

2,061

2,057

2,225

2,210