รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

ประเทศ

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

แอฟริกา

1,351

1,310

1,205

1,487

1, 349

1,399

1,472

อเมริกาเหนือ

458

414

423

428

440

438

440

อเมริกากลาง (แผ่นดินใหญ่)

446

376

460

454

448

465

481

อเมริกากลาง (หมู่เกาะ)

59

48

66

59

64

71

62

อเมริกาใต้

962

1,018

1,112

1,416

1,273

1,236

1,182

รวมอเมริกาทั้งหมด

1,925

1,856

2,061

2,057

2,225

2,210

2,165

เอเชียตะวันออกกลาง

35

42

58

43

45

44

36

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียตะวันออก

1,098

1,150

1,169

1,126

1,166

1,173

1,210

รวมเอเชียทั้งหมด

1,133

1,192

1,227

1,169

1,211

1,217

1,246

รวมยุโรปทั้งหมด

2,124

2,045

2,075

1,903

1,827

1,853

1,720

รวมโอเชียเนียทั้งหมด

49

40

46

46

48

47

63

รวมทั้งหมดทั่วโลก

6,582

6,443

6,614

6,662

6,660

6,726

6,666

ที่มาของข้อมูล : Statistical Yearbook of the Church 2009, p.184