รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

                 ปี

2001

2002

2003

2004

  ประเทศ

สังฆมณฑล

คณะนักบวช

สังฆมณฑล

คณะนักบวช

สังฆมณฑล

คณะนักบวช

สังฆมณฑล

คณะนักบวช

แอฟริกา

17,582

10,406

18,872

10,402

19,559

10.860

20,358

10,901

อเมริกาเหนือ

36,867

21,121

36,676

20,308

36,424

19,655

35,980

19,391

อเมริกากลาง (แผ่นดินใหญ่)

12,643

5,208

12,941

5,323

13,285

5,337

13,403

5,244

อเมริกากลาง (หมู่เกาะ)

1,547

1,503

1,685

1,501

1,699

1,534

1,745

1,493

อเมริกาใต้

24,709

17,549

25,458

17,502

25,792

17,775

26,628

17,750

รวมอเมริกาทั้งหมด

75,766

45,381

76,760

44,634

77,200

44,301

77,756

43,878

เอเชียตะวันออกกลาง

1,241

1,109

1,211

1,128

1,248

1,147

1,262

1,150

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียตะวันออก

25,068

17,028

26,063

17,388

26,589

17,816

27,235

18,575

รวมเอเชียทั้งหมด

26,309

18,137

27,274

18,516

27,837

18,963

28,497

19,725

รวมยุโรปทั้งหมด

144,215

62,546

141,724

62,027

140,703

61,151

139,494

60,484

รวมโอเชียเนียทั้งหมด

2,576

2,149

2,704

2,145

2,742

2,134

2,728

2,070

รวมทั้งหมดทั่วโลก

266,448

138,619

267,334

137,724

268,041

137,409

268,833

137,058

รวมพระสงฆ์สังฆมณฑล
และคณะนักบวชทั่วโลก

405,067

405,058

405,450

405,891

ที่มาของข้อมูล : Statistical Yearbook of the Church 2004, p.80, 177, 208.