รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

                 ปี

2005

2006

2007

  ประเทศ

สังฆมณฑล

คณะนักบวช

สังฆมณฑล

คณะนักบวช

สังฆมณฑล

คณะนักบวช

แอฟริกา

21,164

11,206

22,130

11,348

23,154

11,504

อเมริกาเหนือ

35,414

18,573

35,229

18,031

35,025

17,623

อเมริกากลาง (แผ่นดินใหญ่)

13,670

5,266

13,958

5,289

14,227

5,324

อเมริกากลาง (หมู่เกาะ)

1,752

1,514

1,779

1,511

1,840

1,514

อเมริกาใต้

27,290

17,516

27,835

17,487

28,562

17,380

รวมอเมริกาทั้งหมด

78,126

42,869

78,801

42,318

79,654

41,841

เอเชียตะวันออกกลาง

1,306

1,200

1,280

1,213

1,288

1,226

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียตะวันออก

28,024

19,523

28,817

19,941

29,703

20,585

รวมเอเชียทั้งหมด

29,330

20,723

30,127

21,154

30,991

21,811

รวมยุโรปทั้งหมด

138,492

59,787

137,363

59,290

135,971

58,422

รวมโอเชียเนียทั้งหมด

2,650

2,064

2,670

2,061

2,661

2,015

รวมทั้งหมดทั่วโลก

269,762

136,649

271,091

136,171

272,431

135,593

รวมพระสงฆ์สังฆมณฑล
และคณะนักบวชทั่วโลก

406,411

407,262

408,024

ที่มาของข้อมูล : Statistical Yearbook of the Church 2007, p.80, 177, 208.